เพราะทุกคนมีความพิเศษ ตรวจสอบทักษะและความฉลาด 9 ด้านในตัวเอง

24/06/20   |   60.3k   |  

 

 

 

JobThai Mobile Application หางานง่าย สมัครงานง่าย ได้งานที่ใช่ โหลดเลย

iOS

Android

Huawei AppGallery

 

ทุก ๆ คนล้วนมีความฉลาด ความพิเศษ และทักษะต่าง ๆ ในตัวเอง บางคนเก่งการคำนวณ ในขณะที่บางคนเก่งด้านภาษา หรือมีทักษะในการเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งทักษะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีทั้งหมด หรือหากไม่มีข้อไหนก็ไม่ได้แปลว่าเราด้อยกว่าคนอื่น ๆ เพราะเราทุกคนต่างก็เกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยกันเติมสีสันให้กับโลกคนละแบบ และ JobThai เชื่อว่าทุกคนล้วนมี “ความฉลาด” และความพิเศษที่สามารถเอามาเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การทำงานได้แน่นอน

 

ซึ่งความพิเศษและทักษะเหล่านี้ ศาสตราจารย์ โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้เสนอทฤษฎี “พหุปัญญา (Multiple Intelligences)” ที่พูดถึงความหลากหลายของ “ความฉลาด” ว่ามีความฉลาดด้วยกันถึง 9 แบบ

 

ทักษะที่ 1: การใช้ตรรกะและการคำนวณ (Logical-Mathematical Intelligence)

ทักษะในเรื่องของการคำนวณ ถือเป็นความฉลาดด้านหนึ่ง แต่ความฉลาดในด้านนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการคิดเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะทักษะนี้ยังรวมไปถึงเรื่องการเป็นคนมีเหตุมีผล วิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นตรรกะ อย่างการเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของสินค้าสองชิ้นเพื่อใช้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจ แม้เราอาจไม่ได้ถนัดเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษ แต่เชื่อว่าทุกคนต่างก็มีความฉลาดในด้านนี้ไม่มากก็น้อย

 

ทักษะที่ 2: การใช้ภาษา (Linguistic Intelligence)

ทักษะในการใช้ภาษาไม่ใช่เพียงการสื่อสารได้หลายภาษา แต่รวมถึงการใช้ภาษาแม่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ภาษาอย่างรู้กาลเทศะ การเข้าใจความหมายของคำต่าง ๆ การอ่านหนังสืออย่างแตกฉาน การเขียนและการพูดที่ถ่ายทอดความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่เรารู้สึกได้ หรือแม้แต่การใช้ภาษามือประกอบการพูด การยิ้มทักทายเพื่อนร่วมงาน ก็ถือเป็นทักษะในการใช้ภาษาเช่นเดียวกัน

 

ทักษะที่ 3: การเข้าใจมิติ (Spatial Intelligence)

ทักษะการเข้าใจมิติ ไม่ได้หมายถึงมิติอื่น ๆ บนโลก แต่คือการมองสิ่งต่าง ๆ บนโลกเป็น 3 มิติต่างหาก อย่างการวาดรูป “ทรงกลม” ในวิชาศิลปะที่ต้องเติมแสงและเงาให้กับรูปอย่างถูกต้อง หรือข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ที่ถามว่าการพับกระดาษข้อไหนที่สามารถพับออกมาเป็นลูกเต๋าได้ หรือกุญแจข้อใดที่เข้าคู่กับรูปที่อยู่ในโจทย์ ที่มักจะพบในข้อสอบวิชา Drawing ของวิศวกรรมศาสตร์ และของสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงการสอบใบขับขี่ที่ต้องดึงเชือกเพื่อให้บาร์สองแท่งมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน เหล่านี้ก็คือการมองอะไรเป็นภาพ 3 มิตินั่นเอง

 

ทักษะที่ 4: การเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ (Naturalist Intelligence)

ทักษะการเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น หากเราเป็นคนรักสัตว์เราก็จะเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์ที่เราเลี้ยง หากเราปลูกต้นไม้แล้วเราสามารถดูแลให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี ก็นับได้ว่าเราพอเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติแล้ว ซึ่งบางคนก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษอย่าง คนรักนกที่รู้จักนกทุกสายพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชพันธุ์และดอกไม้ก็สามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างพืชเมืองร้อนกับพืชเมืองหนาวออก หรือไปถึงวิธีการปลูก การเลี้ยงดู และการขยายสายพันธุ์ รวมทั้งผู้ที่มีความรู้ด้าน ธรณีวิทยา และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

 

ทักษะที่ 5: การเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily-Kinesthetic Intelligence)

ทักษะของการเคลื่อนไหวร่างกาย คือการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถบริหารเวลาได้ดี สามารถลุกได้ทันทีที่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุก แบ่งเวลาไปออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ หรือสามารถควบคุมร่างกายให้สามารถเต้นได้ตามจังหวะเพลง หัวใจของความฉลาดทางด้านนี้คือการใช้ร่างกายให้เกิดประโยชน์สูงสุด การควบคุมร่างกายให้เป็นไปตามที่เราต้องการ เช่น หากเราต้องการวิ่งมาราธอนก็สามารถวิ่งได้อย่างไม่เหนื่อยล้า หรือนักเต้นลีลาศที่ต้องใช้ทักษะด้านการควบคุม การทรงตัว และการเคลื่อนไหว 

 

ทักษะที่ 6: ดนตรี (Musical Intelligence)

หลายคนเกิดมาพร้อมกับทักษะทางด้านดนตรี แม้ไม่ได้ฝึกฝนตั้งแต่เด็ก หรือสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสาย เครื่องดีด เครื่องตี ถ้าได้จับเครื่องดนตรีชิ้นใดก็สามารถเล่นออกมาเป็นเพลงได้เลย หรือเมื่อเราฟังเพลงแล้วเราเริ่มร้องตามได้ จับจังหวะถูก สามารถปรบมือตามเสียงดนตรี แยกประเภทของดนตรีได้ หรือโยกตัวอย่างเป็นจังหวะเวลาที่ไปดูคอนเสิร์ต ก็ล้วนแต่เป็นความฉลาดในการเข้าใจจังหวะและดนตรีแล้ว

 

ทักษะที่ 7: การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence)

ความฉลาดในด้านมนุษย์สัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อเราต้องทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม หมายถึงการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเป็นอย่างดี รวมทั้งความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วย สิ่งเหล่านี้อาจจะเรียกรวม ๆ ว่าเป็น “ทักษะการเข้าสังคม” โดยเฉพาะคนที่ชอบในเรื่องของการพูดคุยกับผู้อื่น การถกเถียงเรื่องราวต่าง ๆ รวมทั้งการแนะนำผู้อื่นเกี่ยวกับปัญหาที่เขากำลังประสบพบเจอ หากเราช่วยเขาได้ในเรื่องเหล่านี้ เราก็เป็นหนึ่งในคนฉลาดทางด้านการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแล้ว

 

ทักษะที่ 8: การเข้าใจตัวเอง (Intrapersonal Intelligence)

เมื่อมีคนที่มีทักษะทางด้านเข้าใจคนอื่น ก็ต้องมีคนที่มีทักษะในการเข้าใจตัวเอง บางคนอาจเป็นคนขี้อาย รู้สึกว่าการเข้าสังคมเป็นเรื่องลำบาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะความจริงการที่เราเป็นคนที่เข้าใจตัวเอง มีสติและรู้ตัวอยู่ทุกขณะ รู้ว่าตัวเราต้องการเรียนคณะอะไร จบมาแล้วจะทำงานอะไร หาหนทางที่จะได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรัก และรู้ตัวว่าเป้าหมายในชีวิตของตัวเองนั้นคืออะไร หากสามารถเดินทางตามแผนที่วางไว้ได้อย่างชัดเจน ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา นี่ก็เป็นทักษะอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกัน

 

ทักษะที่ 9: การเข้าใจการมีชีวิตอยู่ (Existential Intelligence)

หากคุณเคยตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองว่า “มนุษย์เกิดมาทำไมนะ” “อะไรที่ทำให้เรายังคงอยู่บนโลกใบนี้” “ตัวตนที่แท้จริงของเราคือใคร” หรือ “ทำอย่างไรฉันจะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุข” เชื่อหรือไม่ว่าการฝึกตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเอง แม้เราอาจจะไม่ได้คำตอบของคำถามที่ชัดเจน แต่คนที่เคยเกิดคำถามเหล่านี้ขึ้นในใจก็นับว่าเป็นบุคคลที่มีความฉลาดด้าน Existential หรือที่ ภาษาไทยเรียกว่า “อัตถิภาวะ” ซึ่งเป็นความฉลาดด้านการดำรงชีวิตของมนุษย์ ชอบคิดสงสัย ตั้งคำถามกับตัวเองในเรื่องความเป็นไปของชีวิต ทำไมต้องมีการเกิดและการตาย การตั้งคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น

 

ความฉลาดและทักษะต่าง ๆ นั้นไม่ได้มีแค่ด้านเดียวอย่างที่เราเข้าใจ อย่างเราต้องเป็นคนเรียนเก่งมีผลการเรียนดี หรือทำงานเก่ง หรือมีผลงานโดดเด่นเท่านั้นถึงจะเป็นคนฉลาด แต่ความฉลาดนั้นมีหลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละคนก็มีความฉลาดและทักษะในแต่ละเรื่องไม่เท่ากัน เรื่องนั้นมีมาก เรื่องนี้มีน้อยปะปนกันไป สิ่งเหล่านี้เกิดจากรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคน ที่สำคัญอย่าลืมว่าทักษะทุกอย่างนั้น เราทุกคนสามารถฝึกฝนให้เชี่ยวชาญขึ้นจนเกิดเป็นอาชีพได้ และต่างก็เป็นทักษะที่เอื้อกับการทำงานด้วยอีกด้วย

 

สมัครสมาชิกกับ JobThai เพื่อหางานได้ก่อนใครได้ ที่นี่

 

 
JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน
Public group · 23,411 members
Join Group
 

 

tags : การทำงาน, เคล็ดลับการทำงาน, ทักษะ, career & tips, คนทำงาน, เคล็ดลับสำหรับคนทำงาน, เทคนิคสำหรับคนทำงาน, ทำงานอย่างมีความสุข, ความสุขในการทำงาน, เคล็ดลับความสำเร็จ, เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ, ทำงานให้มีความสุข, แนวคิดในการทำงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม