7 ทักษะที่องค์กรต้องการจากเด็กจบใหม่

7 ทักษะที่องค์กรต้องการจากเด็กจบใหม่
21/03/17   |   32k   |  

“จุดแข็งของคุณคืออะไร... จุดแข็งของคุณคืออะไร...” เสียงพึมพำของชายหนุ่มคนหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางความเงียบในยามค่ำคืน

มานพเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มหางานทำ และตอนนี้เขาก็กำลังฝึกตอบคำถามสัมภาษณ์งานกับตัวเองอยู่ แต่กลับมาสะดุดอยู่ที่คำถามนี้ เพราะเขาไม่มั่นใจว่าทักษะความสามารถที่เขาคิดว่ามันเป็นจุดแข็งของตัวเองนั้น มันเป็นคุณสมบัติที่ตรงกับที่บริษัทต่าง ๆ ต้องการหรือไม่

ในเมื่อมีคนสงสัยว่าคนแบบไหนที่องค์กรต่าง ๆ กำลังมองหา เราก็จะพาไปดูกันว่าจากที่ JobThai ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ และ CareerVisa Thailand ทำการสำรวจข้อมูลเพื่อทำวิจัยในหัวข้อ “ช่องว่างทักษะที่สำคัญในโลกการทำงาน (Career Readiness-Skill Gap Research)” มานั้น มีทักษะหรือคุณสมบัติอะไรบ้างที่นิสิต นักศึกษาจบใหม่ยังขาด และเป็นสิ่งที่บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ต้องการ

 

 

  • กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
  • เป็นได้ทั้งผู้นำ ผู้ตาม และผู้ช่วย ทำงานโดยมองประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าตัวเอง
  • ทำงานได้โดยที่ไม่ต้องรอคำสั่ง และรู้จักหาวิธีแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยตัวเอง
  • มุ่งมั่น ทะเยอทะยานที่จะประสบความสำเร็จ
  • รู้จักนำความรู้ที่มีจากการเรียนมาประประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
  • ทำงานอย่างมืออาชีพ ตรงต่อเวลา มีมารยาทในการทำงาน อดทน
  • มีความสามารถในการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ และใช้ภาษาต่างประเทศได้
     

 

1. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานด้วยความทะเยอทะยานที่จะเติบโตและสร้างสรรค์ผลงาน

 

2. ปฏิบัติงานได้ในทุกบทบาท

สามารถเป็นได้ทั้งผู้นำ ผู้ตาม และผู้ช่วย ในทุกสถานการณ์ และสามารถเรียนรู้งานอย่างรอบด้านได้รวดเร็ว พร้อมที่จะทำงานที่ท้าทายโดยมองประโยชน์ของทีมและองค์กรมากกว่าประโยชน์ของตนเอง

 

3. คิดเองได้ ทำเองเป็น

ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทักษะของพนักงาน ต้องสามารถคิดและทำได้เองโดยไม่ต้องรอคำสั่ง และเมื่อพบอุปสรรคก็ต้องสามารถเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยการค้นคว้าด้วยตัวเองได้

 

4. มีแรงจูงใจ แสดงออกถึงความอยากสำเร็จ

มีความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานที่จะทำงานให้สำเร็จ และได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้สามารถจูงใจตนเองเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลงานที่ดีออกมาได้ และค้นหาปัจจัยแห่งความสำเร็จผ่านการเรียนรู้จากความล้มเหลว

 

5. ประยุกต์ความรู้มาใช้ได้

มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเข้าสู่การทำงาน เข้าใจถึงลักษณะงาน สามารถตีโจทย์ความต้องการขององค์กรได้ โดยสามารถเข้าใจได้ว่าปัจจัยหนึ่งจะส่งผลต่ออีกปัจจัยหนึ่งได้อย่างไร นำไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหาจากภาพรวมได้

 

6. ปฏิบัติตนเป็นมืออาชีพ

มีคุณสมบัติของการทำงานแบบมืออาชีพ คือ มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี มีความตรงต่อเวลา รักษามารยาทในการทำงานอยู่เสมอ และมีความอดทนอดกลั้น สามารถแยกแยะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานออกได้ มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการทำงาน

 

7. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีความสามารถในการสื่อสารที่เป็นระบบ รู้จักการลำดับความสำคัญในการสื่อสารให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ในทันที สามารถโน้มน้าวผู้รับสารให้คล้อยตามได้ และมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

tags : งาน, วิธีทำงาน, ทักษะในการทำงาน, freshgrad, นักศึกษาจบใหม่, career & tips, ทักษะ, เด็กจบใหม่, เทคนิคสำหรับเด็กจบใหม่, เคล็ดลับสำหรับเด็กจบใหม่, การทำงาน, เคล็ดลับการทำงาน, เทคนิคการทำงาน, เคล็ดลับสำหรับคนทำงาน, แนวคิดในการทำงาน, fresh graduate, จบใหม่ต้องรู้ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม