home > HR

HR

9 สัญญาณที่กำลังบอกว่าผู้สมัครคนนี้อาจไม่ใช่คนที่ควรรับเข้าทำงาน

9 สัญญาณที่กำลังบอกว่าผู้สมัครคนนี้อาจไม่ใช่คนที่ควรรับเข้าทำงาน

นอกจากความสามารถและประสบการณ์การทำงานแล้ว พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สมัครแสดงออกระหว่างการสัมภาษณ์ ก็เป็นอีกสิ่งที่ HR ควรจะนำมาประกอบการพิจารณารับเข้าทำงาน

15/11/18   |   8.2k   |   22
HR

JobThai ขอแนะนำสิ่งที่จะช่วยจูงใจพนักงาน เพื่อรักษาพนักงานรุ่นใหม่ให้อยู่กับองค์กร


องค์กรยุคใหม่หลายแห่งเริ่มให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีเพื่อความสุขของพนักงาน


โลกของเรากำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงคนวัยทำงานไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ทันในโลกที่การทำงานต้องการทักษะที่สูงขึ้น พนักงานวัยเกษียณอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ


การทำ Exit Interview จะทำให้องค์กรได้รู้เรื่องที่พนักงานไม่กล้าจะพูดกับเราตอนที่ทำงานอยู่ แต่จะทำให้ได้ข้อมูลไปใช้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีการวางแผนที่ดีด้วย


หัวใจสำคัญของการพัฒนาให้องค์กรเจริญเติบโตได้ก็มาจากบุคคลากรที่ต้องทำงานได้เต็มศักยภาพและมีความสุข ฝ่าย HR จึงมีหน้าที่สำคัญที่ต้องคอยดูแลพนักงานให้ทำงานได้อย่างเต็มที่


แน่นอนว่าการลาป่วยเป็นสิทธิ์ที่พนักงานทำได้ แต่ถ้าการลาป่วยนั้นบ่อยผิดปกติแล้ว HR จากองค์กรต่าง ๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไร


ยังคงเป็นที่พูดถึงกันบ่อย ๆ ว่า พนักงาน Gen Y นั้นทำงานร่วมด้วยยาก บริหารจัดการหรือดูแลก็ยาก JobThai จึงชวน HR มาแสดงความคิดเห็นกันค่ะคำถามสัมภาษณ์งานแบบไหนที่ผู้สมัครงานมักตกม้าตายตอบคำถามได้ไม่ดี แล้ว HR มีความคาดหวังว่า ผู้สมัครงานจะตอบคำถามนั้นอย่างไร


เคล็ดลับการดูแลพนักงาน ในแนวทางของแมคไทย ที่จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้า และพัฒนาความสามารถอย่างเต็มที่


ร่วมเปิดเคล็ดลับการบริหารคน Gen Y ไปกับผู้บริหาร และ HR ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนมิตรผลให้กลายเป็นองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับคน Gen Y


HR โน้มน้าวหัวหน้าทีมอย่างไรให้พิจารณาผู้สมัครที่คุณสมบัติไม่ตรงมากแต่ดูมีแววที่จะทำงานได้
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม