home > HR

HR

คุณสมบัติที่ HR มือใหม่ควรมีเพื่อให้เป็นที่รักของคนในองค์กร

คุณสมบัติที่ HR มือใหม่ควรมีเพื่อให้เป็นที่รักของคนในองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถสูง เพราะจะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพนักงานทุก ๆ คนในองค์กร จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับ HR น้องใหม่ทุกคน

04/01/18   |   8.4k   |   23
HR

องค์กรยุคใหม่หลายแห่งเริ่มให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีเพื่อความสุขของพนักงาน


โลกของเรากำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงคนวัยทำงานไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ทันในโลกที่การทำงานต้องการทักษะที่สูงขึ้น พนักงานวัยเกษียณอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ


การทำ Exit Interview จะทำให้องค์กรได้รู้เรื่องที่พนักงานไม่กล้าจะพูดกับเราตอนที่ทำงานอยู่ แต่จะทำให้ได้ข้อมูลไปใช้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีการวางแผนที่ดีด้วย


หัวใจสำคัญของการพัฒนาให้องค์กรเจริญเติบโตได้ก็มาจากบุคคลากรที่ต้องทำงานได้เต็มศักยภาพและมีความสุข ฝ่าย HR จึงมีหน้าที่สำคัญที่ต้องคอยดูแลพนักงานให้ทำงานได้อย่างเต็มที่


แน่นอนว่าการลาป่วยเป็นสิทธิ์ที่พนักงานทำได้ แต่ถ้าการลาป่วยนั้นบ่อยผิดปกติแล้ว HR จากองค์กรต่าง ๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไร


ยังคงเป็นที่พูดถึงกันบ่อย ๆ ว่า พนักงาน Gen Y นั้นทำงานร่วมด้วยยาก บริหารจัดการหรือดูแลก็ยาก JobThai จึงชวน HR มาแสดงความคิดเห็นกันค่ะ


คำถามสัมภาษณ์งานแบบไหนที่ผู้สมัครงานมักตกม้าตายตอบคำถามได้ไม่ดี แล้ว HR มีความคาดหวังว่า ผู้สมัครงานจะตอบคำถามนั้นอย่างไรเคล็ดลับการดูแลพนักงาน ในแนวทางของแมคไทย ที่จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้า และพัฒนาความสามารถอย่างเต็มที่


ร่วมเปิดเคล็ดลับการบริหารคน Gen Y ไปกับผู้บริหาร และ HR ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนมิตรผลให้กลายเป็นองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับคน Gen Y


HR โน้มน้าวหัวหน้าทีมอย่างไรให้พิจารณาผู้สมัครที่คุณสมบัติไม่ตรงมากแต่ดูมีแววที่จะทำงานได้


การ ​Walk-In ไปสมัครงานที่บริษัทเป็นหนึ่งวิธีที่คนนิยมใช้ เพราะเชื่อว่าจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์งานเร็วกว่าวิธีอื่น
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม