HR

แนวคิดในการสัมภาษณ์งานที่ไม่ได้รอพิจารณาจากคำตอบของผู้สมัครงานเท่านั้น แต่ยังได้พิจารณาทั้งแนวคิด ทัศนคติ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


Career & Tips

อยากใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ JobThai ได้รวบรวม 7 เทคนิคการบริหารจัดการเวลามาฝากคนทำงานที่นี่แล้ว


Career & Tips

หนึ่งในปัญหาหลักที่คนเป็นหัวหน้ามือใหม่ต้องเจอคือการมอบหมายกระจายงานให้กับลูกทีม ซึ่งด้วยความที่ขาดประสบการณ์ก็อาจจะทำให้หลายครั้งการกระจายงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร


Jobs Update

JobThai แนะนำงานจากบริษัทชั้นนำในธุรกิจบริการ อีกหนึ่งธุรกิจน่าสนใจที่มีความต้องการบุคลากรมากเป็นอันดับต้น ๆ อยู่เสมอ


Career & Tips

ทักษะในการสื่อสารด้วยการพูดเป็นทักษะที่คนทำงานทุกคนควรฝึกฝนให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นทักษะพื้นฐานที่จะส่งคุณไปสู่ความสำเร็จในโลกการทำงานได้


HR

นอกจากความสามารถและประสบการณ์การทำงานแล้ว พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สมัครแสดงออกระหว่างการสัมภาษณ์ ก็เป็นอีกสิ่งที่ HR ควรจะนำมาประกอบการพิจารณารับเข้าทำงาน


Jobs Update

มองหาโอกาสเติบโตในสายงาน แต่ไม่อยากเข้ามาอยู่ในเมืองหลวง ลองดูงานน่าสนใจในเขตปริมณฑลที่เปิดรับมากที่สุดในขณะนี้Career & Tips

Soft Skills อะไรบ้างที่องค์กรต้องการจากคนทำงาน JobThai รวบรวมไว้ที่นี่แล้ว


Jobs Update

JobThai รวบรวมบริษัทน่าสนใจ ที่มีสวัสดิการ Flexible Hours หรือเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นให้กับพนักงานมาแนะนำ


What's new

กิจกรรมสำหรับฝึกฝนทักษะและความรู้สำหรับการทำธุรกิจ Startup


What's new

Community แบ่งปันความรู้เพื่อพัฒนา HR และองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม