Career Ready Guide ม. มหิดล

Career Ready Guide ม. มหิดล
09/12/15   |   3.6k   |  

และแล้วโครงการ Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต โดย JobThai ก็ดำเนินมาถึงมหาวิทยาลัยสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

ด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นและสถาปัตยกรรมที่เปี่ยมไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้ทีมงาน Career Ready Guide ทุกคนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง เพื่อจะได้เรียนที่นี่ บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยแวดล้อมไปด้วยพุ่มไม้และต้นไม้ยืนต้นเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบ ระหว่างทางที่เราเดินทางไปสู่ห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ที่ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของเราในวันนี้

ช่วงต้นของโครงการ Career Ready Guide ทางทีมงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน และให้โอวาทกับน้องๆ นักศึกษา ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการบรรยาย และการนำความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้จริงกับการสมัครงานในอนาคต

ในลำดับถัดมา เป็นการบรรยายในหัวข้ออาชีพที่น่าสนใจในอนาคต ซึ่งบรรยายโดย คุณธวัชชัย สุขสีดา หรือ พี่ต้นรัก จาก Eduzones ที่ได้พูดถึงแนวโน้มในการสมัครงานในปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยน่าสนใจต่างๆ เช่น สาขาอาชีพยอดนิยม ตำแหน่ง และอัตราค่าตอบแทน  จากการสำรวจทั้งในมุมของผู้สมัครงานเอง และทางฝั่งนายจ้าง  ซึ่งเป็นภาพรวมคร่าวๆของตลาดแรงงานในปัจจุบัน นอกจากนี้พี่ต้นรักยังได้คาดการณ์แน้วโน้มล่วงหน้า ว่าในอนาคต ตลาดแรงงานจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้าง ซึ่งอาชีพที่คาดว่าจะได้รับความนิยมในอนาคตได้แก่ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เรื่องระหว่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น พี่ต้นรักยังได้เน้นย้ำให้น้องพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อเตรียมรับมือกับการแข่งขันในโลกของการทำงาน ต้องเป็นผู้รู้จริง มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และยังต้องเก่งเรื่องภาษาต่างประเทศที่จะช่วยเพิ่มข้อได้เปรียบให้กับเรา และสร้างโอกาสที่ดีในชีวิต ทั้งกับการทำงานโดยทั่วไป และก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต

สำหรับการบรรยายในหัวข้อถัดมา คุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ Chief Operating Officer ของ JobThai  หรือ พี่เดือน  ได้บอกเล่าประสบการณ์การทำงานของตนเอง ในบรรยากาศสบายๆ และเป็นกันเองกับน้องๆ ซึ่งพี่เดือนได้แชร์เคสการหางาน การสมัครงาน จากประสบการณ์ตรงของตนเอง ทั้งในฐานะคนสัมภาษณ์งาน และในฐานะคนที่เคยเป็นผู้สมัครงานมาก่อน จากประสบการณ์ดังกล่าวน้องๆ จึงได้เห็นข้อแตกต่างจากทั้งมุมมองของนายจ้าง และมุมมองจากฝั่งพนักงาน ทำให้มองเห็นภาพรวมของการสมัครงาน และโลกของการทำงานในเบื้องต้นได้ชัดเจนมากยิ่งขี้น   นอกจากนี้พื่เดือนยังได้แบ่งปันเคล็ดลับ และวิธีการเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์งานจริง ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร  เช่น การนำเสนอตัวเองด้วยการแนะนำตัวอย่างน่าสนใจ หรือวิธีการตอบคำถามที่ดีที่จะทำให้ผ่านการสัมภาษณ์งาน และได้งานตามที่ตัวเองตั้งใจไว้

เมื่อจบการบรรยาย ต่อมาจะเป็นช่วงสุดท้ายของโครงการ Career Ready Guide ซึ่งได้แก่การทำ Workshop เพื่อเช็กความพร้อมก่อนการสมัครงาน โดยให้น้องๆนักศึกษาทุกคน ได้ประเมินตนเองในเบื้องต้นว่าในเวลานี้มีความพร้อมในการสมัครงานแล้วหรือยัง ถ้ายัง น้องๆจะได้ทราบว่าน้องๆต้องเตรียมตัวเพิ่มเติมในด้านใดอีกบ้าง

ทั้งนี้ในเอกสาร Workshop ดังกล่าวยังมีข้อมูลเกร็ดความรู้ที่ควรจำสำหรับการสัมภาษณ์งาน ให้น้องๆได้กลับไปทดลองฝึกตอบคำถามกันอีกด้วย ถือเป็นแบบทดสอบที่ได้ทั้งสาระความรู้ และแนวทางในการปฏิบัติตนสำหรับการสมัครงานและสัมภาษณ์งานไปพร้อมๆกัน

 

tags : career ready guide, งาน, หางาน, สมัครงาน, แรงบันดาลใจ, อาชีพ, นครปฐมติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม