5 สายงานที่มีความต้องการมากที่สุด ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

5 สายงานที่มีความต้องการมากที่สุด ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
22/03/18   |   12.6k   |  

เราคงจะทราบกันดีนะคะว่าประเทศไทยของเรานั้นต้องพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจะเริ่มเห็นได้ว่าภาคอุตสาหกรรมมีทิศทางและแนวโน้มการปรับตัวที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต ภาคการส่งออก รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนในด้านโครงสร้างสำคัญขนาดใหญ่ทั่วประเทศ

เว็บไซต์ JobThai จึงได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์เกี่ยวกับสถานการณ์ความต้องการแรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ซึ่งพบว่าในกว่า 70 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศนั้นมีความต้องการแรงงานกว่า 10,600 อัตรา

วันนี้ JobThai จึงได้นำ 5 ประเภทงานที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดมาฝากคนที่กำลังสนใจและมองหางานในพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมค่ะ

 

หางาน 5 สายงานที่มีความต้องการมากที่สุด ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

 

อันดับที่ 1 : ผลิต / ควบคุมคุณภาพ

จำนวนงานโดยประมาณ : 2,372 อัตรา
คิดเป็น 22.5 % ของงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด

นิคมอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโรงงานการผลิตมากมาย แน่นอนว่างานที่เปิดรับมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นงานด้านการผลิต / ควบคุมคุณภาพ ซึ่งถือเป็นสายงานสำคัญที่เป็นรากฐานให้กับองค์กรเลยนะคะ เพราะว่ากว่าที่สินค้าชนิดหนึ่งจะถูกขายออกสู่ตลาดและสามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้ สินค้าชนิดนั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี ซึ่งผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องมากที่สุดก็คือฝ่ายผลิต โดยงานในสายงานนี้ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมทรัพยากรการผลิต การผลิต จนถึงการบรรจุหีบห่อเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้า รวมถึงการควบคุมต้นทุน ปริมาน และคุณภาพเพื่อให้ได้สินค้าตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนดด้วย

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

Production Supervisor / Section Head [Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.]

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต [บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด]
 

ดู งานผลิต / ควบคุมคุณภาพ ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

อันดับที่ 2 : ช่างเทคนิค

จำนวนงานโดยประมาณ : 2,089 อัตรา
คิดเป็น 19.8 % ของงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด

เมื่อนิคมอุตสาหกรรมเต็มไปด้วยโรงงาน ในแต่ละโรงงานก็ล้วนต้องใช้เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆ เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการผลิต ดังนั้นคนที่ทำอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา หรือแม้แต่ควบคุมการใช้งานต่าง ๆ อย่างช่างเทคนิค / อิเล็กทรอนิกส์ / ซ่อมบำรุง / ช่างพิมพ์ จึงเป็นที่ต้องการมาก อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่เปิดรับผู้สมัครจากหลากหลายระดับการศึกษา ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความรับผิดชอบของงานอีกด้วยนะคะ

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง [กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์]

Injection Technician [SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.]

 

ดู งานช่างเทคนิค ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

อันดับที่ 3 : วิศวกร

จำนวนงานโดยประมาณ : 1,306 อัตรา
คิดเป็น 12.4 % ของงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด

วิศวกรเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายแขนง เป็นคนที่สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบหรือพัฒนา กระบวนการผลิต ระบบ เครื่องจักรและโครงสร้าง ให้เหมาะกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยงานวิศวกรนั้นแยกออกมาได้หลายสาขามากเลยนะคะ อาทิ วิศวกรการผลิต วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ วิศวกรอุตสาหการ หรือวิศวกรไฟฟ้า ซึ่งในนิคมอุตสาหกรรมนั้น นอกจากจะต้องการวิศวกรเป็นจำนวนมากแล้ว ยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องการวิศวกรที่ค่อนข้างหลากหลายสาขาอีกด้วยนะคะ

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

Industrial Engineer [ECCO (Thailand)]

วิศวกร (Utility) [บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักส์ จำกัด]

 

ดู งานวิศวกร ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________


อันดับที่ 4 : โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

จำนวนงานโดยประมาณ : 520 อัตรา
คิดเป็น 4.9 % ของงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด

งานด้านคลังสินค้า โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน เป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นที่ต้องการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละส่วนจะต้องทำงานร่วมกัน โดยที่มีหน้าที่สำคัญแตกต่างกันไป คือ งานคลังสินค้า จะมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการจัดเก็บสินค้า จัดการพื้นที่และเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ในคลังสินค้า โลจิสติกส์ คือกระบวนการวางแผน ดำเนินการ และควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนของสินค้าและบริการต่าง ๆ เช่น จัดการช่องทางจำหน่าย การขนส่ง กระจายสินค้า และจัดซื้อจัดหา ในขณะที่ซัพพลายเชนจะดูแลจัดการเรื่องต่าง ๆ ในกระบวนการระหว่างผู้ผลิตสินค้า ผู้ขายปัจจัยผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

Logistics Analyst [บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด / LF Logistics (Thailand) Limited]

Loading Officer (สำหรับสาขา Supply Chain / เคมี ที่มีประสบการณ์) [SCG - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)]

 

ดู งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

อันดับที่ 5 : ขาย

จำนวนงานโดยประมาณ : 505 อัตรา
คิดเป็น 4.8 % ของงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด

แม้จะเป็นนิคมอุตสาหกรรม แต่ประเภทงานที่เป็นที่ต้องการก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่งานที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน เครื่องจักร หรือกระบวนการผลิตโดยตรงเท่านั้น แต่ตำแหน่งงานขายก็ยังเป็นที่ต้องการเช่นกัน ซึ่งเรียกว่าไม่ว่าจะในธุรกิจไหน หรือพื้นที่ใด ตำแหน่งงานขายก็ล้วนต้องการทั้งสิ้นนะคะ เพราะเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท เปรียบเสมือนกับเป็นตัวแทนของบริษัทที่จะต้องคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการกับลูกค้า รวมถึงโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อในที่สุด

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

Sales Area เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างจังหวัด [บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด]

Sales Representative / Garage Equipment [Wurth Co., Ltd.]
 

ดู งานขาย ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

นอกจากประเภทงานที่ต้องการแรงงานมากที่สุดแล้ว จากข้อมูลของ JobThai ยังเผยให้เห็นถึง 5 นิคมอุตสาหกรรมที่มีการเปิดรับพนักงานมากที่สุดอีกด้วย คือ

 

การที่งานในนิคมอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานสูงนั้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อมารองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมจากโครงการสำคัญของรัฐบาล เช่น โครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ปัจจุบันเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 หรือการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คเพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีนั่นเองค่ะ

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูงานทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศได้ ที่นี่

 

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

 

*หมายเหตุ : ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

 

tags : jobs update, หางาน, สมัครงาน, งานตามอาชีพ, งานนิคมอุตสาหกรรม, jobthaiติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม