งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักบัญชี

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
2. สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวในต่างจังหวัดได้
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Internet, SPSS
4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

ลักษณะงาน
1. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง
2. ประเมินผลการดําเนินการด้านการเงิน การคลังของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย
3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://audit.dld.go.th หรือ www.dld.go.th (หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2566) หรือ ขอรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ (ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 6) ถนนพญาไท ราชเทวี กทม. 10400 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 กรกฎาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมปศุสัตว์, งานบัญชีติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม