งานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา

13/07/23   |   1.7k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน
1. ดําเนินการเกี่ยวกับระบบการรับส่งหนังสือ เอกสารหรือโทรสารและออกเลขหนังสือ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและค้นหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
2. ติดต่อประสานและติดตามเรื่องตลอดจนข้อซักถามแนะนํา และช่วยเหลืออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้ข้อมูลและความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
3. ดําเนินการร่างหนังสือโต้ตอบ จัดพิมพ์ และตรวจทานเอกสาร เพื่อติดต่องานราชการ
4. ดําเนินการจัดเก็บ ค้นหา และรวบรวมเอกสาร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด
5. ดําเนินการจัดซื้อ จัดหา เบิกจ่าย ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้งานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2566
เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม