home > HR

HR

ทำความเข้าใจ Gen Z อยากดึงดูดพนักงานวัยนี้ต้องทำยังไง?

ทำความเข้าใจ Gen Z อยากดึงดูดพนักงานวัยนี้ต้องทำยังไง?

สัดส่วนของคนทำงานวัย Gen Z กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในตลาดแรงงาน JobThai เลยจะมาช่วย HR ทำความเข้าใจลักษณะของพนักงานกลุ่มนี้และแนะนำวิธีมัดใจพนักงาน Gen Z ให้อยากทำงานกับองค์กรของเรา

16/06/23   |   7.2k   |   141
HR

ในยุคที่ธุรกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ค่าตอบแทนอาจไม่ใช่ตัวแปรสำคัญในการสรรหาพนักงานที่มีความสามารถเสมอไป


การที่พนักงานไม่สามารถทำงานให้กับที่ใดที่หนึ่งได้นาน หลายครั้งที่สาเหตุเกิดจากองค์กรไม่มีสวัสดิการ หรือวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถดึงดูดให้พนักงานรักองค์กรได้


การที่ HR ละเลยเรื่องเล็กน้อยภายในองค์กร อาจทำให้เกิดปัญหาที่ส่งผลเสียต่อบริษัทโดยรวมได้เช่นกัน


สำหรับคนหางานยุคใหม่ รายได้อาจไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดที่ใช้ในการพิจารณาองค์กร หลายคนให้ความสำคัญกับสวัสดิการ วัฒนธรรมองค์กรแม้กระทั่งเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นด้วย


เคล็ดลับการดูแลพนักงาน ในแนวทางของแมคไทย ที่จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้า และพัฒนาความสามารถอย่างเต็มที่


ร่วมเปิดเคล็ดลับการบริหารคน Gen Y ไปกับผู้บริหาร และ HR ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนมิตรผลให้กลายเป็นองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับคน Gen Y


“People Department” ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม