home > HR

HR

คุณสมบัติที่ HR มือใหม่ควรมีเพื่อให้เป็นที่รักของคนในองค์กร

คุณสมบัติที่ HR มือใหม่ควรมีเพื่อให้เป็นที่รักของคนในองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถสูง เพราะจะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพนักงานทุก ๆ คนในองค์กร จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับ HR น้องใหม่ทุกคน

04/01/18   |   8.4k   |   23
HR

การรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัทไปนาน ๆ เป็นสิ่งสำคัญ แต่พนักงานหลายคนมักจะลาออกไปหลังจากได้รับโบนัส เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องหาวิธีรักษาพนักงานเหล่านั้นไว้


พนักงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทต้องการ การใช้หลัก 7C ของ Alan Hall เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้ในการเลือกคนทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น


การที่ผู้สมัครงานพูดไม่เก่งอาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีศักยภาพ เป็นหน้าที่ของ HR ที่จะต้องหาวิธีที่จะสร้างบทสนทนา เพื่อหาศักยภาพที่อยู่ในตัวของคนคนนั้นออกมาให้ได้


แนวคิดในการสัมภาษณ์งานที่ไม่ได้รอพิจารณาจากคำตอบของผู้สมัครงานเท่านั้น แต่ยังได้พิจารณาทั้งแนวคิด ทัศนคติ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


หากคุณเขียนรายละเอียดตำแหน่งงานได้อย่างมีคุณภาพ ก็จะทำให้คุณมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้เจอกับผู้สมัครที่มีความสามารถ


ในยุคที่ธุรกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ค่าตอบแทนอาจไม่ใช่ตัวแปรสำคัญในการสรรหาพนักงานที่มีความสามารถเสมอไป


หากองค์กรมีความจำเป็นที่ไม่สามารถขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานได้ตามปกติ จะมีสวัสดิการใดบ้างที่พอจะทดแทนพอที่จะทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานต่อไปได้การที่พนักงานไม่สามารถทำงานให้กับที่ใดที่หนึ่งได้นาน หลายครั้งที่สาเหตุเกิดจากองค์กรไม่มีสวัสดิการ หรือวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถดึงดูดให้พนักงานรักองค์กรได้


ประกาศรับสมัครงานที่โดดเด่นและมีรายละเอียดที่สำคัญอย่างครบถ้วน และตรงกับสิ่งที่คนหางานต้องการ จะช่วยให้เรามีโอกาสที่จะได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น


การที่ HR ละเลยเรื่องเล็กน้อยภายในองค์กร อาจทำให้เกิดปัญหาที่ส่งผลเสียต่อบริษัทโดยรวมได้เช่นกัน


ทุกวันจะมีองค์กรใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่ใช่ทุกองค์กรที่จะประสบความสำเร็จ แต่หากเรามีเคล็ดลับที่ดี การสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนัก
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม