5 วิธีกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ทำงานได้เต็มความสามารถ

15/02/21   |   31.7k   |  

 

 

  • เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ลองทำอะไรด้วยตัวเอง เพื่อจะได้เรียนรู้ แก้ปัญหา และประเมินตัวเองจากการปฏิบัติงานจริง โดยมีหัวหน้าเป็นคนที่คอยช่วยชี้แนะและให้ความช่วยเหลือ
  • การเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในทีมเป็นเรื่องสำคัญมาก เมื่อแนะนำอะไรให้กับคนในทีม หัวหน้าเองก็ควรทำให้ได้ด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้คนในทีมหมดความเชื่อถือ
  • ให้ความช่วยเหลือหรือปรับรูปแบบการทำงานที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของพนักงานให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่มากขึ้น ซึ่งคนเป็นหัวหน้าต้องค้นหาให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการจริง ๆ รวมถึงการพูดชื่นชม ก็เป็นอีกวิธีที่สามารถกระตุ้นการทำงานของพวกเขาได้เช่นกัน เพราะจะทำให้พนักงานเห็นว่าเรารับรู้ว่าการทำงานของพวกเขามีความสำคัญ
  • มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมา และเปิดใจรับฟังคนในทีมด้วย เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น หรือหากมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นจะได้สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
     

JobThai Mobile Application สมัครงานง่าย ได้งานเร็ว

iOS

Android

Huawei AppGallery

 

เมื่อโลกที่การทำงานถูก Disrupt โดยนวัตกรรมต่าง ๆ  คนรุ่นใหม่ที่ส่วนมากที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีจึงก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในแทบทุกองค์กร ทำให้องค์กรต่าง ๆ ก็พยายามมองหาวิธีการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้ทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ คิดวิธีส่งเสริมความรู้และการทำงาน เพื่อให้คนกลุ่มนี้ก้าวขึ้นมาเป็นรากฐานที่มั่นคงขององค์กร

 

วิธีหนึ่งที่หลายองค์กรใช้กันคือ การสอนงาน (Coaching) เพราะนอกจากจะได้สอนงานและได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแล้ว ยังทำให้ช่องว่างระหว่างวัยลดลงและการทำงานก็จะราบรื่นเพิ่มขึ้น วันนี้ JobThai จึงมี5 วิธีกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ทำงานได้เต็มความสามารถมาฝาก

 

กระตุ้นให้กล้าคิด กล้าตัดสินใจเรื่องสำคัญ

คนรุ่นใหม่มักไม่ถูกกระตุ้นให้กล้าคิด กล้าตัดสินใจเรื่องสำคัญมาก เพราะการทำอะไรตามผู้ใหญ่ในองค์กรมักจะปลอดภัยมากกว่า ดังนั้นเราจึงควรเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองบ้าง เพราะพวกเขาจะเรียนรู้จากความผิดพลาดและประสบการณ์จริงที่ได้เจอ ซึ่งมันจะส่งผลต่อการทำงานในระยะยาว และถ้าพวกเขาอยากลองทำอะไรใหม่แต่ยังไม่มีประสบการณ์มากพอ สิ่งที่เราควรทำก็คือการยื่นมือเข้าไปช่วย ให้คำแนะนำว่าผิดพลาดตรงไหน และวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้พัฒนาได้อย่างตรงจุด

 

ไม่พูดอย่างเดียว แต่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง

การพูดหรือแนะนำอย่างเดียวแต่ไม่ทำให้เห็นได้จริง จะทำให้พวกเขามองว่าเราเป็นคนที่ดีแต่พูด ซึ่งจะทำให้เกิดระยะห่างระหว่างเรากับคนในทีม ถึงแม้ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้ในการทำงาน แต่ถ้าเราบอกให้เขาทำแบบนั้นแบบนี้แล้วสรุปคือเราทำผิดเสียเอง ก็จะทำให้คนในทีมเสื่อมความศรัทธาในตัวเราด้วย อย่าลืมว่าความเชื่อถือจะขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของการกระทำและคำพูดของเราเอง

ให้ความช่วยเหลือเพื่อผลงานที่โดดเด่น

คนทำงานมักจะมีปัญหาอุปสรรคต่างกัน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานโดยตรง จนกระทั่งชีวิตการทำงานในแง่ต่าง ๆ เช่น ความเหนื่อยล้าจากการเดินทางมาทำงานลำบาก ทำให้พนักงานส่วนใหญ่มีผลงานอยู่แค่ในระดับปานกลาง ไม่ได้โดดเด่นออกมา ดังนั้นถ้าเรามองเห็นว่าปัญหาที่เขากำลังเจอคืออะไรแล้วคิดว่าช่วยแก้ปัญหานั้นได้ ก็จะช่วยให้พวกเขามีสมาธิกับการทำงานอย่างเต็มที่มากขึ้น และหัวใจสำคัญก็คือ ต้องหาให้เจอว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเรื่องไหน ถ้าตอบโจทย์นั้นได้ก็จะทำให้พวกเขาไม่ต้องกังวลและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

 

เปิดใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา

ช่วงแรกพนักงานใหม่อาจยังไม่รู้ว่าต้องแสดงความคิดเห็นอย่างไร หน้าที่ของคนเป็นหัวหน้าก็คือถามความต้องการและความคิดเห็นเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงการทำงานโดยรวมของทีมให้ดีขึ้น และถ้าเราอยากให้เขาฟังคำชี้แนะ เราก็ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาเช่นกัน เพราะทีมที่เปิดใจและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมาเวลาเกิดปัญหาขึ้นมักจะแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและเร็วกว่าทีมที่ไม่คุยกัน เพราะมีความเกรงใจ หรือกลัวความอาวุโสกว่าของคนในทีมนั่นเอง

 

6 ขั้นตอนช่วยตัดสินใจก่อนแสดงความคิดเห็นเชิงลบ

 

มองเห็นคุณค่าในตัวพนักงาน

บางครั้งการกระตุ้นด้วยปัจจัยภายนอกอย่าง เพิ่มเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง หรือสวัสดิการอื่น ๆ ก็ไม่ทำให้พนักงานของเราทำงานดีขึ้นเสมอไป เราต้องแสดงให้เห็นว่าการตอบแทนของเรานั้นมีค่ากว่าเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เพราะบางครั้งแค่การเอ่ยปากชมพนักงานอย่างจริงใจ ในกรณีที่ต้องมาทำงานวันหยุดหรือทำงานที่เกินขอบเขตหน้าที่ แค่นี้ก็ทำให้พวกเขารับรู้ได้แล้วว่าตัวเองมีความสำคัญและมีคุณค่าต่อองค์กร

 

4 ไอเดียสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานตั้งใจทำงาน

 

การใช้ระบบการสอนงาน (Coaching) ที่ให้มุมมองและแนวทางมากกว่าบอกวิธีการแก้ปัญหา จะช่วยให้พนักงานรุ่นใหม่ได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ทำให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าอย่างเราจะมีเวลาใส่ใจกับงานในระดับสูงมากขึ้น การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จเช่นนี้ จะช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงานและพัฒนาประสิทธิภาพของคนไปพร้อม ๆ กัน

 

ฝากประวัติเพื่อหางานที่ใช่ได้ ที่นี่

 

 
JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน
Public group · 90,000 members
Join Group
 

 

 

ที่มา:

hrmtoday.com

tags : ทำงาน, อาชีพ, hr, people management, human resourceติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม