6 องค์ประกอบที่จะสร้างสุดยอดทีม

22/07/20   |   46.8k   |  

 

  • มีผู้นำที่มีความสามารถในการทำงาน รวมไปถึงความสามารถในการกระตุ้นการทำงานและดึงศักยภาพของลูกทีมออกมาให้มากที่สุด

  • มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้คนในทีมสามารถมุ่งไปยังทิศทางที่ถูกต้องและทำงานได้สะดวกขึ้น

  • เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นภูมิหลัง นิสัยในการทำงาน หรือความคิด เพราะความแตกต่างตรงนี้อาจทำให้เราเผลอสร้างกำแพงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว 

  • หาค่านิยมหลักของทีมให้เจอ แล้วสื่อสารออกมาให้คนในทีมเข้าใจตรงกัน

  • สมาชิกในทีมควรจะได้ทำงานที่เหมาะสมกับทักษะของตนเอง โดยทีมที่ดีจะต้องมีคนที่มีความถนัดแตกต่างกันแต่เมื่อรวมกันแล้วสามารถส่งเสริมกันได้อย่างดี

  • หาวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้การประสานงานในทีมออกมาอย่างมีระบบ

 

 

JobThai Mobile Application หางานง่าย สมัครงานง่าย ได้งานที่ใช่ โหลดเลย!

iOS

Android

Huawei AppGallery

 

คนทำงานทุกคนต่างทราบกันดีอยู่แล้วว่าการทำงานนั้นไม่สามารถทำเพียงคนเดียวได้ แต่ต้องเกิดจากการประสานงาน ร่วมมือ และลงมือปฏิบัติจริงจากหลาย ๆ ส่วน ซึ่งการจะสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพจนกลายเป็น “ทีมเวิร์กที่ดี” เลยกลายเป็นกุญแจสำคัญในสร้างผลงานและความสำเร็จ แต่การจะสร้างทีมเวิร์กให้ออกมาดีจะว่าง่ายก็พูดได้ไม่เต็มปาก จะว่ายากก็ไม่ซะทีเดียว เพราะหนึ่งในปัญหาที่หลายองค์กรต้องเจอก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนในทีมมากกว่า JobThai เลยได้รวบรวม 5 องค์ประกอบในการสร้างสุดยอดทีมเวิร์กมาฝาก

 

1. ผู้นำที่ดี

ทีมเวิร์กที่ดีจะเกิดขึ้นจริงไม่ได้เลยหากขาด “ผู้นำที่ดี” ไป เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมาย วางแผนการทำงาน แบ่งงาน ไปจนกว่าเป้าหมายนั้นจะสำเร็จลุล่วง ยิ่งผู้นำเก่ง มีวิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ การจะสร้างเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย นอกจากตัวผู้นำที่ต้องเก่ง อีกคุณสมบัติก็คือต้องมีความสามารถในการดึงศักยภาพของลูกทีมแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุด รวมถึงกระตุ้นและสร้างกำลังใจให้กับทีม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับงานที่ท้าทายหรือเกิดปัญหาขึ้น 

 

10 สิ่งที่พนักงานต้องการจากการทำงานที่คนเป็นผู้นำควรรู้

 

2. เป้าหมายที่ชัดเจน

ยิ่งเป้าหมายในการทำงานชัดเจนมากขึ้นเท่าไหร่ การวางแผนและการเดินทางจนไปถึงเป้าหมายของทีมก็จะง่ายขึ้น ซึ่งเป้าหมายที่ดี นอกจากต้องเข้าใจง่าย มีความเป็นไปได้ สามารถวัดผลได้ และมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนแล้ว สิ่งสำคัญคือเป้าหมายนั้นควรจะต้องสร้างความท้าทายหรือแรงกระตุ้นบางอย่าง เพื่อให้ลูกทีมเกิดความมุ่งมั่นและต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายด้วย

 

5 กฎเหล็กในการตั้งเป้าหมายให้กับทีม

 

3. เข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง

การทำงานเป็นทีมย่อมมีทั้งความเข้าใจและไม่เข้าใจกัน แม้หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ ที่คนในทีมจะมีกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่เรื่องเล็ก ๆ บางเรื่องก็อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ คนในทีมจึงต้องยอมรับความแตกต่างของกันและกันให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นภูมิหลัง นิสัยในการทำงาน หรือความคิด เพราะความแตกต่างตรงนี้อาจทำให้เราเผลอสร้างกำแพงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว 

 

4. ค่านิยมหลักของทีม (Core Value)

ค่านิยมหลัก (Core Value) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นบรรทัดฐานเฉพาะของทีม ที่ส่งผลต่อการทำงานและแนวคิดของสมาชิกทุกคน อาจเริ่มจากการตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญที่สุด ความสำเร็จคืออะไร และอะไรคือสิ่งที่ช่วยให้ทีมทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำคำตอบที่ได้มารวมกันและสร้างคำจำกัดความที่กระชับและเข้าใจง่าย แล้วสื่อสารให้สมาชิกในทีมยึดมั่นปฏิบัติ ยกตัวอย่างจากค่านิยมหลักของ Apple ที่ทิม คุก ได้กล่าวไว้ “เราเชื่อมั่นว่าการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในองค์กรจะสร้างนวัตกรรมที่ไม่มีใครในโลกทำได้”

 

5. เลือกคนได้เหมาะสมกับงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมจะต้องเหมาะสมกับทักษะของแต่ละคน ซึ่งสมาชิกในทีมต้องมีความถนัดที่แตกต่างกัน เพื่อนำทักษะที่แต่ละคนถนัดมาเสริมกัน และสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับองค์กร รวมถึงการกำหนดหน้าที่จะต้องมีความชัดเจน งานที่รับผิดชอบจะต้องไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ซึ่งการกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจนจะช่วยให้เราดึงความสามารถของแต่ละคนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และยังทำให้การทำงานเร็วขึ้นอีกด้วย

 

8 ขั้นตอนการมอบหมายงานที่หัวหน้าทีมควรรู้

 

6. การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

แม้ทุกคนในทีมจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่จะเชื่อมทุกคนเอาไว้คือการประสานงานที่ทุกคนในทีมจะต้องพูดคุยกันเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ หลายครั้งในทีมอาจประกอบไปด้วยคนที่มีนิสัยและความคิดที่แตกต่างกัน ทำให้การประสานงานอาจจะไม่สมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดวิธีการประสานงานในทีมให้เป็นระบบ ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นและสำเร็จตามเป้าหมายทันกรอบเวลาที่กำหนด

 

วิธีการสร้างความสัมพันธ์ของแต่ละองค์กรก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยและวัฒนธรรมขององค์กร ทำให้การสร้าง “ทีมเวิร์กที่ดี” อาจไม่มีอะไรที่สามารถการันตีได้ว่าทำตามวิธีข้างต้นแล้วทุกคนจะรักกันหรือเปิดใจให้กันมากขึ้น เพราะสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะเปิดใจยอมรับความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสีย ของกันและกันมากแค่ไหน การมี “ทีมเวิร์กที่ดี” จึงต้องเกิดจาก “ทีมงานที่ดี” ก่อน ซึ่งทีมงานที่ดีจะสามารถเสริมศักยภาพในการทำงานของกันและกัน เสริมประสิทธิภาพของผลงาน และเสริมประสิทธิภาพขององค์กรได้อีกด้วย

 

สมัครสมาชิกกับ JobThai หางานง่ายได้ทีมที่ใช่ สมัครเลย

 

 
JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน
Public group · 23,411 members
Join Group
 

tags : งาน, วิธีทำงาน, การทำงาน, team work, career & tips, คนทำงาน, เคล็ดลับสำหรับคนทำงาน, เทคนิคสำหรับคนทำงาน, ความสุขในการทำงาน, เคล็ดลับความสำเร็จ, แนวคิดในการทำงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม