5 เหตุผลสำคัญที่ทำให้ไม่ได้เลื่อนขั้น

5 เหตุผลสำคัญที่ทำให้ไม่ได้เลื่อนขั้น
20/11/18   |   4.5k   |  

คนทำงานส่วนใหญ่มักอยากเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพของตัวเองทั้งนั้น แต่บางคนกลับติดอยู่กับที่มานานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือตำแหน่งทั้งที่จริงควรจะก้าวหน้าไปได้ไกลกว่านี้ ในชีวิตจริงมีปัจจัยมากมายที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการได้พิจารณาเลื่อนขั้น ซึ่งอาจมาจากเหตุผลส่วนตัวที่กระทบกับการทำงาน หรือปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็อาจนำมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งทั้งสิ้น

JobThai จึงได้ยกเอา 5 เหตุผลสำคัญที่ทำให้ไม่ได้เลื่อนขั้น มาฝากเหล่าคนทำงานเพื่อจะได้ลองพิจารณาดูว่ามีเหตุผลใดที่ตรงกับตัวเราเองบ้าง และหากมองเห็นปัญหาแล้วจะได้แก้ไขเพื่อโอกาสก้าวหน้าในการการประเมินเลื่อนขั้นครั้งต่อไป

 

 

  • ขาดทักษะสำคัญที่ต้องใช้ในงานนั้น ๆ บางคนทำงานมานานแต่ขาดการพัฒนาทักษะของตัวเองก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ยังไม่ได้เลื่อนขั้น

  • ทำแต่งานพื้นฐานเพื่อให้รอดพ้นไปวัน ๆ ไม่กล้าเลือกทำงานที่ยากและท้าทายมากขึ้น

  • ขาดทักษะของการเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือที่เรียกให้เข้าใจง่ายว่า Soft Skills จึงยากทีจะเลื่อนขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นไป

  • ทำงานตัวคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร ซึ่งรวมถึงไม่รับฟัง Feedback ของเพื่อนร่วมทีมด้วย

  • ไม่เคยนำเสนอวิธีแก้ไข ชอบนำเสนอเพียงแต่ปัญหาที่ตัวเองเจอในการทำงานเพียงเท่านั้น

 

ขาดทักษะที่จำเป็นกับงาน

หนึ่งในเหตุผลสำคัญการของไม่ได้เลื่อนขั้นคือการทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ มานานพอสมควรแต่ทักษะไม่พัฒนา หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการย่ำอยู่กับที่ หากอยากเลื่อนขึ้นไปอีกขั้น เราต้องพยายามแสดงออกถึงความชำนาญทางทักษะซึ่งส่งเสริมงานที่ทำอยู่เป็นประจำ เช่น การจะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีขึ้นนอกจากการทำงานพื้นฐานอย่างการเก็บข้อมูลแล้ว เราต้องพัฒนากระบวนความคิดที่เป็นระบบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การบริหารงาน รวมถึงการนำเสนอที่เป็นมืออาชีพก็จะเป็นส่วนช่วยสร้างโอกาสให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นมากขึ้น

 

ทำแต่งานทั่ว ๆ ไป 

ไม่ใช่ว่างานทั่วไปจะเป็นเรื่องไม่ดีเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วในหน้าที่ของเรา แต่หากอยากโดดเด่นเราต้องเลือกทำงานที่ท้าทายมากขึ้น ยากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้หัวหน้ามองเห็นความตั้งใจของเรา เพราะในความเป็นจริงบริษัทมักมองเห็นคุณค่าของคนที่ทำงานนอกเหนือจากรายละเอียดที่ระบุไว้ในตำแหน่งงานเสมอ

 

การนำเสนอความคิดเห็น เช่น จะทำอย่างไรเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทพร้อมกับสร้างรายได้ให้มากขึ้น หรือเสนอรูปแบบการทำงานที่ช่วยให้ทีมทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง เหล่านี้คือสิ่งที่แสดงว่าเราตั้งใจอย่างเต็มที่และมีลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดีนั่นเอง

 

ขาด Soft Skills ที่สำคัญ

การเป็นพนักงานทั่วไปในตำแหน่ง Officer งานส่วนใหญ่คือการรับผิดชอบตัวเอง ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนด แต่เมื่อเลื่อนขั้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ความรับผิดชอบและดูแลเพื่อนร่วมงานคนอื่นจะสำคัญมากกว่าเดิม ทักษะอย่างการบริหารเวลา, การแก้ไขความขัดแย้ง, วาทะศิลป์, การเจรจาธุรกิจ และทักษะการนำเสนองานจะกลายเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาว่าเราจะได้เลื่อนขั้นหรือไม่

 

ไม่รับฟังข้อเสนอแนะและทำงานไม่เข้ากับทีม

หลายครั้งเราทำเรื่องผิดพลาดโดยที่ไม่รู้ตัว การไม่รับฟังข้อเสนอแนะไม่ว่าจากทั้งหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน แสดงให้เห็นว่าตัวเราไม่พร้อมที่ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นคนทำงานที่ดีขึ้น ข้อเสนอแนะหรือ Feedback ไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไป เพราะในหลายครั้งคำติเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลชั้นดีที่จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงาน

 

นอกจากนี้ หากเราเป็นคนที่มักทำงานคนเดียวไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานก็เป็นเรื่องยากที่จะได้เลื่อนขั้น เพราะคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมได้ต้องได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานและเป็นคนที่พร้อมรับฟังคนอื่นรอบตัวเสมอ

 

นำเสนอแต่ปัญหา

หัวหน้างานมักจะให้ความสำคัญกับคนที่นำเสนอวิธีแก้ปัญหามากกว่าคนที่หยิบยกเอาปัญหาที่ตัวเองเจอมานำเสนอ เพราะการแสดงออกให้เห็นว่าเรามีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรเป็นภาพสะท้อนทัศนคติของเราต่องาน ใช้การแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้สนใจเพียงแค่ตำแหน่งหน้าที่เท่านั้น แต่เรายังใส่ใจกับการเติบโตของบริษัทในระยะยาวอีกด้วย 

 

สิ่งที่จำเป็นคือควรเรียนรู้ถึงความบกพร่องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการขาดทักษะที่เกี่ยวกับงาน การปรับตัวให้เข้ากับทีม หรือแม้แต่การรับฟัง Feedback ของเพื่อนร่วมงาน JobThai.com/REACH เชื่อว่าหากใช้เวลาที่เรามีพัฒนาตัวเองในด้านต่าง ๆ ที่ยังขาดไป จะเป็นส่วนช่วยเพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพและการเลื่อนขั้นได้อย่างแน่นอน

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงานที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิด

เพิ่มเพื่อน

 

ที่มา : 

themuse.com

seattletimes.com

ellevatenetwork.com

classycareergirl.com

tags : เคล็ดลับการทำงาน, เคล็ดลับประสบความสำเร็จ, การทำงาน, เลื่อนขั้น, คนทำงาน, career & tips, เคล็ดลับในการทำงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม