5 เหตุผลสำคัญที่ทำให้ไม่ได้เลื่อนขั้น

22/01/21   |   16.1k   |  

 

  • ขาดทักษะสำคัญที่ต้องใช้ในงานนั้น ๆ บางคนทำงานมานานแต่ขาดการพัฒนาทักษะของตัวเองก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ยังไม่ได้เลื่อนขั้น

  • ทำแต่งานพื้นฐานเพื่อให้สำเร็จไปวัน ๆ ไม่กล้าเลือกทำงานที่ยากและท้าทายมากขึ้น

  • ขาดทักษะของการเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือ Soft Skills จึงยากที่จะเลื่อนขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

  • ทำงานตัวคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร รวมถึงไม่รับฟัง Feedback หรือความเห็นของเพื่อนร่วมทีมด้วย

  • นำเสนอเพียงปัญหาในการทำงานที่ตัวเองเจอเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีวิธีแก้ไขปัญหานั้น

 

 

JobThai Mobile Application หางานง่าย ได้งานที่ใช่ โหลดเลย!

iOS

Android

Huawei AppGallery

 

ทำไมถึงไม่ได้เลื่อนขึ้นสักที หนึ่งคำถามที่คนทำงานหลายคนต้องคอยถามตัวเองเมื่อทำงานในตำแหน่งเดิมมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพราะมีปัจจัยมากมายที่สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานและการเลื่อนขั้นได้ ซึ่งอาจมาจากเหตุผลส่วนตัวที่กระทบกับการทำงานโดยตรง เหตุผลอื่น ๆ ที่กระทบต่อการพิจารณา แม้กระทั่งปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็อาจเป็นปัจจัยในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งได้เช่นกัน

 

JobThai เลยรวม 5 เหตุผลสำคัญที่ทำให้ไม่ได้เลื่อนขั้น มาฝากมนุษย์เงินเดือนทุกคนที่รอการเลื่อนขั้นอยู่ ว่ามีเหตุผลอะไรที่ตรงกับตัวเราเอง และหากมองเห็นปัญหาแล้วจะได้แก้ไขเพื่อโอกาสก้าวหน้าในการการประเมินเลื่อนขั้นครั้งต่อไป

 

ภาวะผู้นำสร้างได้ทันที ไม่ต้องรอให้มีตำแหน่ง

 

 

ยังขาดทักษะการทำงานที่จำเป็นกับตำแหน่ง

ทักษะตามสายอาชีพ นอกจากคนทำงานสายอาชีพนั้น ๆ ทุกคนควรจะมีแล้ว ก็ยังต้องคอยเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ในทุก ๆ วันอีกด้วย เพราะหนึ่งในเหตุผลสำคัญของการไม่ได้เลื่อนขั้นคือการทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ มานานพอสมควรแต่ทักษะไม่พัฒนา หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการย่ำอยู่กับที่ คอยแต่จะทำงานเดิม ๆ ที่เป็น Routine ของตัวเองให้เสร็จไปในแต่ละวัน 

 

เราต้องพยายามแสดงออกถึงความชำนาญทางทักษะซึ่งส่งเสริมงานที่ทำอยู่เป็นประจำ เช่น การจะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีขึ้นนอกจากการทำงานพื้นฐานอย่างการเก็บข้อมูลแล้ว เราต้องพัฒนากระบวนความคิดที่เป็นระบบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การบริหารงาน รวมถึงการนำเสนอที่เป็นมืออาชีพก็จะเป็นส่วนช่วยสร้างโอกาสให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นมากขึ้น

 

 

มัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่งานทั่ว ๆ ไป

ไม่ใช่ว่างานทั่วไปจะเป็นเรื่องไม่ดีเพราะนั่นคือสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วในหน้าที่ของเรา ซึ่งถ้ารับผิดชอบงานเหล่านั้นได้ดีและสามารถคำนวณระยะเวลาการทำงานแต่ละชิ้นได้แล้ว สิ่งต่อมาที่ควรทำคือเราต้องเลือกทำงานที่ท้าทายมากขึ้น ยากขึ้น ต้องใช้ทักษะอื่น ๆ นอกจากสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้หัวหน้ามองเห็นความตั้งใจของเรา เพราะในความเป็นจริงบริษัทมักมองเห็นคุณค่าของคนที่ทำงานนอกเหนือจากรายละเอียดที่ระบุไว้ในตำแหน่งงานเสมอ

 

การนำเสนอความคิดเห็น เช่น จะทำอย่างไรเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทพร้อมกับสร้างรายได้ให้มากขึ้น หรือเสนอรูปแบบการทำงานที่ช่วยให้ทีมทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง เหล่านี้คือสิ่งที่แสดงว่าเราตั้งใจอย่างเต็มที่และมีลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดีนั่นเอง

 

ขาด Soft Skills ที่สำคัญ

การเป็นพนักงานทั่วไปในตำแหน่ง Officer งานส่วนใหญ่คือการรับผิดชอบตัวเอง ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนด แต่เมื่อเลื่อนขั้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ความรับผิดชอบและดูแลเพื่อนร่วมงานคนอื่นจะสำคัญมากกว่าเดิม ซึ่งเราอาจยังไม่เคยแสดงทักษะทางด้านนี้ให้ผู้บริหารเห็น ทำให้ชื่อเราอาจถูกปัดตกไปในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง

 

หากอยากเลื่อนขั้น Soft Skills ที่เราควรมีอย่างการบริหารเวลา, การแก้ไขความขัดแย้ง, วาทะศิลป์, การเจรจาธุรกิจ และทักษะการนำเสนองานจะกลายเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณา ซึ่งหากเราสามารถแสดงออกถึงทักษะทางด้านนี้ให้เขาเห็นได้ การถูกเลื่อนขั้นก็ขยับเข้ามาใกล้เราอีกขั้นหนึ่งแล้ว

 

9 Soft Skills ที่คนทำงานยุคนี้ต้องมี ถ้าอยากโดดเด่นเข้าตาองค์กร

 

ไม่รับฟังข้อเสนอแนะและทำงานไม่เข้ากับทีม

คนทำงานหลายคนยังคงติดอยู่กับการไม่ยอมรับความเห็นหรือ Feedback ของผู้ร่วมงานอยู่ ซึ่งหลายครั้งเมื่อเราทำเรื่องผิดพลาดโดยที่ไม่รู้ตัว การไม่รับฟังข้อเสนอแนะไม่ว่าจากทั้งหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน แสดงให้เห็นว่าตัวเรายังไม่พร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาตัวเอง ซึ่งที่จริงแล้วข้อเสนอแนะหรือ Feedback ไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไป เพราะคำติเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลชั้นดีที่คอยช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการทำงานครั้งถัดไปได้ดียิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้หากเราเป็นคนทำงานที่มักทำงานคนเดียว ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานก็เป็นเรื่องยากที่จะได้เลื่อนขั้น เพราะคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมได้ต้องได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานและเป็นคนที่พร้อมรับฟังคนอื่นรอบตัวเสมอ

 

 

นำเสนอแต่ปัญหาแต่ไม่มีวิธีแก้

ปัญหาในการทำงาน เป็นเรื่องที่สามารถเกิดได้ทุกเมื่อและทุกชิ้นงาน ซึ่งเมื่อปัญหาเกิดขึ้นหัวหน้างานก็มักจะให้ความสำคัญกับคนที่นำเสนอวิธีแก้ปัญหามากกว่าคนที่หยิบยกเอาปัญหาที่ตัวเองเจอหรือปัญหาที่ทุกคนรู้อยู่แล้วมานำเสนอ เพราะการแสดงออกให้เห็นว่าเรามีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร วิธีแก้ปัญหานั้นมีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้าง ก็เป็นภาพสะท้อนทัศนคติของเราต่อการทำงาน ใช้การแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้สนใจเพียงแค่ตำแหน่งหน้าที่เท่านั้น แต่เรายังใส่ใจกับการเติบโตของบริษัทในระยะยาวอีกด้วย 

 

5 ขั้นตอนปรับ Mindset สำหรับคนทำงานที่อยากพัฒนาตัวเอง

 

สิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตในสายงานคือการเริ่มเรียนรู้ถึงความบกพร่องของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการขาดทักษะที่เกี่ยวกับงานโดยตรง การปรับตัวให้เข้ากับทีม หรือแม้แต่การรับฟัง Feedback ของเพื่อนร่วมงาน ซึ่งหากเราสามารถพัฒนาตัวเองได้แม้วันละไม่มากนักก็ตาม สิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนช่วยเพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพและการเลื่อนขั้นของเราได้อย่างแน่นอน

 

สมัครสมาชิกกับ JobThai เพิ่มโอกาสได้งานที่ใช่ ไม่ต้องส่งใบสมัคร

 

 
JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน
Public group · 42,947 members
Join Group
 

tags : เคล็ดลับการทำงาน, เคล็ดลับประสบความสำเร็จ, การทำงาน, เลื่อนขั้น, คนทำงาน, career & tips, เคล็ดลับในการทำงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม