home > What's new

What's new

JobThai ปรับ Brand ใหม่รับปีที่ 19 เพิ่มฟีเจอร์ Jobs Near Me ใน Mobile Application เวอร์ชันใหม่

JobThai ปรับ Brand ใหม่รับปีที่ 19 เพิ่มฟีเจอร์ Jobs Near Me ใน Mobile Application เวอร์ชันใหม่

JobThai ปรับภาพลักษณ์ใหม่ ในรอบ 19 ปี พร้อมตัวเปิดตัว Mobile Application เวอร์ชันใหม่ เพิ่มฟีเจอร์ที่จะช่วยให้ผู้สมัครงานใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

21/01/19   |   18.8k   |   141
What's new

JobThai เปิดเผยข้อมูลการหางาน และโอกาสในโลกการทำงานของนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2559 ทั้งในระดับปริญญาตรี และอาชีวศึกษา


JobThai ออกบูธแนะนำตำแหน่งงานแก่น้องๆ นักศึกษา ภายในงาน The 10th Hospitality Career Day ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยดุสิตธานี


ผลสำรวจความคิดและแนวโน้มพฤติกรรมคนทำงานในเรื่องการสมัครงาน และสิ่งที่ให้ความสำคัญในการทำงาน


บรรยากาศงาน “Insights of Digital Recruitment” โดย JobThai เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม So Sofitel Bangkok


SeedCamp by THiNKNET ค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเดินทางสู่ภาคใต้เพื่อแบ่งปันความรู้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต


JobThai จัดกิจกรรม Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา


JobThai เดินทางไปจัดกิจกรรม Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาJobThai เดินหน้าเต็มที่กับโครงการ Career Ready Guide เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานให้กับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


SeedCamp by THiNKNET กิจกรรมดี ๆ จาก THINKNET เดินทางไปแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในเรื่อง "Agile" กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะนายทหารนักเรียน และอาจารย์หลักสูตรชั้นนายพัน จากโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานด้าน GIS Solutions ที่บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด


คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากวิทยาลัยเทคนิคน่าน เดินทางมาดูงานที่บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม