ถอดสูตรการบริหารคนของแอร์เอเชีย จากกิจกรรม DRILL YOUR PURPOSE BOOTCAMP

ถอดสูตรการบริหารคนของแอร์เอเชีย จากกิจกรรม DRILL YOUR PURPOSE BOOTCAMP
02/08/23   |   2.6k   |  

 

 

 

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 airasia Academy หรือสายการบิน “แอร์เอเชีย” ได้เปิดบ้านจัดกิจกรรม DRILL YOUR PURPOSE BOOTCAMP ครั้งที่ 1 “People-Purpose-Performance” เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ ได้เข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้แนวคิดการพัฒนาคนแบบแอร์เอเชีย ฝึกรับมือกับสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ พร้อมร่วมเวิร์กชอปเสริมทักษะผู้นำและสร้างความสัมพันธ์เป็นทีมในรูปแบบ “Talk-Tour-Team” ภายในงานจะเป็นยังไง สนุกแค่ไหน และจะได้รับความรู้อะไรกลับไปบ้าง วันนี้ JobThai จะพาไปชม

 

Talk: พูดคุยถึงแนวคิดการบริหารองค์กร “แอร์เอเชีย”

ในเซสชันแรกจะเป็นการบอกเล่าความเป็นมาและแชร์แนวทางในการบริหารองค์กรของ “แอร์เอเชีย” สายการบินราคาประหยัดที่ยังคงยืนหยัดได้แม้ผ่านวิกฤตมามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ทำให้ธุรกิจการบินได้รับผลกระทบอย่างมาก แต่แอร์เอเชียก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคมาได้ด้วยปัจจัยที่สำคัญ 2 อย่าง ได้แก่

 

  1. วัฒนธรรมองค์กร ‘4ส’ ประกอบไปด้วยสนุก สไตล์ สัมพันธ์ และสร้างสรรค์ โดยแอร์เอเชียมีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้พนักงานทำงานด้วยความสนุกสนาน แม้แต่ละคนแต่จะมีความแตกต่างกันและทำงานคนละภาคส่วน แต่ทุกคนก็สามารถทำงานในสไตล์เดียวกันได้ เมื่อทุกคนมีแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกัน ความสัมพันธ์ในทีมก็จะราบรื่นและนำไปสู่การทำงานแบบสร้างสรรค์นั่นเอง

 

  1. การพัฒนาแบบยั่งยืน เนื่องจากแอร์เอเชียเป็นสายการบินราคาประหยัด (Low Cost Model) ที่ใช้ต้นทุนต่ำ ลงทุนน้อยแต่ให้ผลตอบแทนมาก แม้จะมีจุดเด่นที่ราคา แต่การจะเข้าไปนั่งในใจลูกค้าได้ก็ต้องอาศัยการบริการที่ประทับใจและมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี ซึ่งแอร์เอเชียเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และพยายามพัฒนาคุณภาพการให้บริการอยู่ตลอด โดยยึดถือหลักการบริหารเวลาแบบ On Time Performance (OTP) ที่อาศัยการรวบรวมข้อมูลจากเที่ยวบินก่อน ๆ มาปรับปรุงเพื่อสร้างกระบวนการการทำงานที่ใช้เวลาน้อยที่สุด จนคว้ารางวัล Top 3 สายการบินที่ตรงต่อเวลามากที่สุดในโลกประเภทสายการบินราคาประหยัด และกลายเป็นสายการบินที่ใครหลาย ๆ คนเลือกใช้บริการ

 

จากการถอดบทเรียนในเซสชันนี้ จะเห็นได้ว่าแอร์เอเชียเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ ‘คน’ มาก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพนักงานภายในและการใส่ใจลูกค้าภายนอก องค์กรจะเดินหน้าต่อไปได้ก็ต่อเมื่อมีคนขับเคลื่อน ดังนั้นหากต้องการให้องค์กรเติบโตแบบยั่งยืน เราต้องเริ่มจากการให้คุณค่ากับคนก่อน

 

 

Tour: ชมสถานที่และซ้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤต

ในเซสชันถัดมาจะเป็นการทัวร์ Asia Aviation Academy หรือบ้านของแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกบุคลากรทางการบินแบบครบวงจร ทำให้มีอุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อมลูกเรือ นักบิน และแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอย่างครบครัน นอกจากชมสถานที่แล้ว ในเซสชันนี้เรายังได้ถาม-ตอบเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับลูกเรือของแอร์เอเชีย รวมถึงฝึกรับมือกับภาวะวิกฤตผ่านการสวมบทบาทเป็นลูกเรือที่ต้องช่วยเหลือผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนเครื่องบินอีกด้วย ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการสื่อสาร การขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพ ตลอดจนการลำเลียงผู้โดยสารออกจากเครื่องบินและให้ความช่วยเหลือในการอพยพเบื้องต้น ช่วยให้ได้รู้ขั้นตอนการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในรูปแบบของการโดยสารเครื่องบินและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ Crisis Management ต่าง ๆ ได้

 

 

Team: เสริมทักษะผู้นำและสร้างสัมพันธ์ในทีมผ่านกิจกรรมเวิร์กชอป

ในเซสชันสุดท้ายจะเป็นการเวิร์กชอปเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำ ฝึกกระบวนการคิด การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีม (Team Building) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมเวิร์กชอปในเซสชันนี้แบ่งออกเป็น

  • Paradigm Shift Future Changes ฝึกฝนการปรับมุมมองและวิธีคิดเพื่อทำความเข้าใจคนอื่น

  • จับไพ่แนะนำตัวเองเพื่อฝึกการฟังและการชื่นชม โดยให้แต่ละคนเลือกหยิบไพ่ที่สื่อถึงตัวเองขึ้นมา 1 ใบ และบอกเล่าความเชื่อมโยงของไพ่ใบนั้นกับตัวเองให้คนอื่นฟัง จากนั้นผลัดกันพูดข้อดีหรือชื่นชมเจ้าของไพ่ผ่านเรื่องราวที่เขาเล่า ช่วยให้ทุกคนเรียนรู้วิธีการสื่อสารและการใช้คำพูดที่ดีกับคนรอบข้าง

  • เรียนรู้เทคนิคการจัดการเวลาแบบ Pomodoro ทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของสมองที่มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่นานและปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนี้ด้วยเทคนิค Pomodoro ซึ่งเป็นการจับเวลาเพื่อโฟกัสกับสิ่งตรงหน้า 25 นาที เมื่อครบแล้วให้พักเบรกเป็นเวลา 5 นาที ทำสลับกันแบบนี้จนครบ 4 รอบ จากนั้นจึงพักเบรกยาว 15-20 นาที การซอยแบ่งเวลาออกเป็นช่วงสั้น ๆ แบบนี้จะช่วยให้สมองของเรามีสมาธิจดจดจ่อกับสิ่งตรงหน้าได้ดีขึ้น ส่วนที่มาของชื่อ Pomodoro นั้นก็มาจากฟรานเชสโก ซิริลโล (Francesco Cirillo) หรือผู้คิดค้นเทคนิคนี้ โดย Pomodoro เป็นภาษาอิตาเลียน แปลว่า 'มะเขือเทศ' สาเหตุที่ตั้งชื่อแบบนี้ก็เพราะเขาได้ไอเดียมาจากการใช้นาฬิกาจับเวลาทำอาหาร 30 นาทีที่มีรูปทรงเป็นมะเขือเทศนั่นเอง

  • วิเคราะห์ตัวตนและประเมินจุดแข็งผ่าน DISC และ Strengthsfinder ซึ่งเป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพที่ช่วยให้เข้าใจลักษณะและพฤติกรรมในการทำงาน เพื่อช่วยในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในทีมหรือในองค์กร

  • เรียนรู้ Customer Journey และ Customer Persona ผ่านเกมสนามบินจำลองในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเป็นกิจกรรมไฮไลต์ของงานในครั้งนี้ โดยทุกคนจะได้ลองสวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ประจำแผนกต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่จราจร หน่วยรักษาความปลอดภัย หน่วยแพทย์และพยาบาล และร่วมมือกับลูกเรือของแอร์เอเชียจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในสนามบิน เพื่อฝึกวิธีการสื่อสารและประสานงานกันระหว่างทีม

 

 

จาก 3 เซสชัน Talk, Tour และ Team ได้แสดงให้เห็นว่ากว่าแอร์เอเชียจะพัฒนามาเป็นสายการบินราคาประหยัดที่อยู่ในใจใครหลาย ๆ คนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะในด้านต่าง ๆ เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงซ้อมรับมือกับภาวะวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนเพื่อนำเสนอบริการที่ได้คุณภาพและสร้างมาตรฐานการเดินทางที่ปลอดภัยให้กับลูกค้า

 

หากใครต้องการสัมผัสประสบการณ์แบบ DRILL YOUR PURPOSE BOOTCAMP เรียนรู้วิธีการทำงานแบบแอร์เอเชีย จัดกิจกรรมเวิร์กชอปเพื่อพัฒนาทักษะพนักงาน หรือออกแบบหลักสูตรเฉพาะองค์กร/หน่วยงาน สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ taa_bd_academy@airasia.com หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 02-562-5700 ต่อ 5961

tags : jobthai, airasia, airasia academy, workshop, แอร์เอเชีย, สายการบิน, ธุรกิจการบิน, what's new, team building, ฝ่ายบุคคล, การบริหารคน, การบริหารพนักงาน, การบริหารองค์กร, วัฒนธรรมองค์กร, กิจกรรมองค์กร, กิจกรรมบริษัท, พัฒนาทักษะ, เพิ่มทักษะ, เวิร์กชอป, พัฒนาองค์กรติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม