ชวนทำความรู้จักกับความยั่งยืน เทรนด์มาแรงแห่งโลกธุรกิจกับงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023

04/10/23   |   1.4k   |  

 

รู้ไหมว่าเรื่องของความยั่งยืนมีมากกว่าเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิด วันนี้ JobThai จะพาทุกคนไปเรียนรู้มิติที่หลากหลายของความยั่งยืนกับงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 (SX2023) มหกรรมเกี่ยวกับความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน งานที่เป็นการผสานความร่วมมือจากกว่า 100 องค์กร 250 วิทยากร และ 500 เครือข่ายธุรกิจทั้งระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)และเปิดให้คนที่สนใจเข้าชมงานได้ฟรี

 

ความยั่งยืนมีมากกว่าเรื่องสิ่งแวดล้อม

เมื่อพูดถึงเรื่องของความยั่งยืน คนมักเชื่อมโยงไปถึงความยั่งยืนในแง่ของสิ่งแวดล้อม แต่จริง ๆ แล้วความยั่งยืนยังมีอีกหลายมิติ เรามาทำความรู้จักที่มาที่ไปของความยั่งยืนกันก่อนว่าทำไมประเด็นนี้ถึงกลายมาเป็นเทรนด์ของการดำเนินธุรกิจที่ทุกองค์กรทั่วโลกต่างก็ให้ความสำคัญ และนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีความยั่งยื่นในด้านไหนอีกบ้าง

 

แนวคิดนี้เริ่มต้นจากการที่ 193 ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการกำหนดทิศทางที่เหมาะสมในการสร้างความยั่งยืนของโลก จึงเกิดเป็นการกำหนดเป้าหมายร่วมกันโดยใช้ชื่อว่า “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)” ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ต้องทำให้สำเร็จภายในปี 2030 โดยเป้าหมายทั้งหมดมีจำนวน 17 ข้อ ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสังคม (People) เศรษฐกิจ (Prosperity) สิ่งแวดล้อม (Planet)สันติภาพและสถาบัน (Peace) และหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) 

 

SDGs จึงได้กลายมาเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ใช้ร่วมกันในทุกระดับ ทั้งระดับโลกไปจนถึงระดับท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมต่างก็หยิบยก SDGs มาปรับใช้กับการวางแผนและการปฏิบัติงานของตัวเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่าความสำคัญของความยั่งยืนตามนิยามขององค์การสหประชาชาติมีความหลากหลายมากกว่าเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม และครอบคลุมในทุกมิติของการดำเนินชีวิตของมนุษย์เลยก็ว่าได้

 

๋JobThai, งาน, หางาน, สมัครงาน, SDGs

 

ธุรกิจยุคใหม่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงาน  

หลายบริษัทที่มาร่วมงาน SX 2023 ได้เล่าถึงกระบวนการทำงานที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์และบริการของตัวเองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไงบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกวัสดุตั้งต้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใส่ใจกับกระบวนการผลิตและการบำบัดของเสียจากการผลิต มาตรการในการวางแผนการทำงานเพื่อลดการเกิดของเสีย การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 12  ที่ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable consumption and production patterns)     

 

JobThai, งาน, หางาน, สมัครงาน, รีไซเคิล

 

นวัตกรรมล้ำ ๆ ที่พัฒนาไปพร้อมกับโลกธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

SDGs ข้อที่ 9 ว่าด้วยเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation) ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่หลายบริษัทใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือดำเนินธุรกิจ ซึ่งในงาน SX 2023 ก็ได้นำนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบมาจัดแสดงให้ผู้เข้าชมงานได้ตื่นตาตื่นใจกันเพียบ เช่น หุ่นยนต์และระบบ AI ที่ทำงานได้หลากหลาย แอปพลิเคชันและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายที่ตอบโจทย์ทั้งระดับอุตสาหกรรมและการใช้งานในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป บางบริษัทก็เปิดให้ผู้เข้าชมงานสัมผัสประสบการณ์จำลองการใช้ชีวิตแบบล้ำ ๆ ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นภายในบ้านที่สามารถวิเคราะห์และตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำ

 

JobThai, งาน, หางาน, ความยั่งยืน

 

การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีคือส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม

นอกจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วอีกมิติของความยั่งยืนที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสังคมโดยรวม ซึ่งตรงกับ SDGs ข้อที่ 3 การสร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) โดยภายในงาน SX 2023 โซน Better Me มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลร่างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะคนวัยทำงาน การดูแลผู้สูงอายุซึ่งเข้ากับบริบทของสังคมไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) ตลอดจนการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ ๆ ที่จะทำให้การดูแลสุขภาพของคนทุกช่วงวัยเป็นเรื่องง่ายขึ้น เช่น หุ่นยนต์ดินสอที่ช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก มีระบบการแจ้งเตือนสถานะของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งติดต่อหาแพทย์ผ่านตัวหุ่นยนต์ได้เลย

 

 

ในขณะที่โซน Better Community ก็มีนิทรรศการที่ได้หยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจมาถ่ายทอดให้ผู้ร่วมงานเกิดความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเท่าเทียมและโอกาสในสังคม เช่น ประเทศญี่ปุ่นมี Dawn Avatar Robot Cafe ซึ่งเป็นหุ่นยนต์บริการในร้านการกาแฟที่ควบคุมจากระยะไกลด้วยผู้พิการนอนติดเตียงโดยเจ้าของร้านมีแนวคิดที่อยากจะเพิ่มโอกาสให้กับผู้พิการสามารถทำงานได้และมีกิจกรรมเชื่อมโยงกับสังคมภายนอก โดยผู้พิการที่ทำงานผ่านหุ่นยนต์นี้ก็จะได้ค่าแรงตอบแทนในอัตราชั่วโมงละ 2,000 เยน ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนบ้านเราก็มีเพจที่ชื่อว่าโอกาสเป็นกระบอกเสียงและเป็นตัวกลางในการเจอกันระหว่างผู้จ้างงานและคนหางานที่เป็นผู้พ้นโทษ นอกจากนี้ยังมีโครงการฝึกอบรมอาชีพให้สำหรับผู้ที่ขาดโอกาสอีกด้วย ใครที่สนใจเรื่องสังคมเป็นพิเศษหรืออยากเห็นมุมที่หลากหลายของความยั่งยืนห้ามพลาดโซนนี้เลย

 

JobThai, งาน, หางาน, สมัครงาน

 

ความยั่งยืนเริ่มได้ง่าย ๆ สร้างได้ตั้งแต่วันนี้

SX 2023 ยังมีโซนพิเศษ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ เช่น โซน SX Marketplace ที่รวมร้านขายสินค้าตกแต่งบ้านและสินค้าชุมชนที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โซน SX Kids Zone ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ ที่ได้ทั้งความสนุกสนานและสอดแทรกความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัว และโซน Food Festival รวมร้านอาหารชื่อดังมาไว้ในที่เดียว เมื่ออิ่มท้องแล้วยังได้เรียนรู้แนวคิด Zero-Waste Cooking และรู้จักการแยกขยะอย่างถูกวิธีอีกด้วย เรียกว่าได้สัมผัสกับไลฟ์สไตล์และได้ซึมซับหัวใจของความยั่งยืนในทุกกิจกรรมของงานนี้กันเลยทีเดียว จะว่าไปแล้วความยั่งยืนนั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด ถ้าใครอยากเริ่มต้นสร้างความยั่งยืนแบบนี้ลองแวะเวียนไปหาไอเดียกันได้ในงานนี้ 

 

สำหรับคนที่เข้าร่วม SUSTAINABILITY EXPO 2023 สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Sustainability Expo แล้วลงทะเบียนพร้อมเช็กอิน และร่วมกิจกรรมตามโซนต่าง ๆ ภายในงาน เพื่อสะสมคะแนนเอามาแลกของรางวัลได้อีกด้วย โดยงานนี้จะจัดถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. งานนี้เข้าชมฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Website: www.sustainabilityexpo.com

Facebook Page: https://www.facebook.com/SX.SustainabilityExpo

Line Official Account: @sxofficial  

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : jobthai, what's new, คนทำงาน, ความยั่งยืน, sustainability expo 2023, sx2023, นวัตกรรม, สุขภาพ, ไลฟ์สไตล์คนทำงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม