งานราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา

งานราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา
13/12/23   |   2.8k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้ โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
3. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
4. วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
5. มอบหมายงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล และงานบริการทั่วไป เพื่อให้การดําเนินงานได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานสำหรับบุคคลทุพพลภาพเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th หัวข้อ “JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมเจ้าท่า, งานสำหรับบุคคลทุพพลภาพติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม