งานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
12/12/23   |   2.2k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน
1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์
2. บริหารงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานเลขานุการ
3. ปฏิบัติงานด้านระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5. งานร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือราชการ การจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล และการจัดทํารายงานการประชุม

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนอํานวยการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 5 ถนนท่าสิงห์ ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 039-313-404 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ภายในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม