งานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
14/09/23   |   3.2k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน - 20 กันยายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางศิลปกรรม หรือทางวิจิตรศิลป์และสถาปัตยกรรมด้านศิลปกรรมทั่วไป หรือทางอุตสาหกรรม หรือทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอุตสาหกรรม หรือทางเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือทางประยุกต์ศิลป์ศึกษา หรือทางช่างอุตสาหกรรมแขนงเทคนิค หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งในทางที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงาน
1. ส่งเสริม แนะนำ วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
2. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ การตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาช่องทางการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีการประสานงานเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแลกเปลี่ยนสินค้าและวัตถุดิบ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมงเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 - 20 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมส่งเสริมสหกรณ์, งานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมงติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม