งานราชการ กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
22/02/23   |   3.4k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,010 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ ทันตสาธารณสุข

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่เด็กในวัยต่างๆ ผู้ป่วยและประชาชนโดยทั่วไปในการตรวจป้องกัน และบําบัดรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมและโรคในช่องปาก เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอําเภอ ศูนย์การแพทย์และอนามัยหรือสถานพยาบาลในชนบท เช่น การตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน รักษาโรค ถ่ายภาพรังสีในช่องปากและทําความสะอาดในช่องปาก หรือแผลภายหลังการถอนฟัน ฯลฯ ตามคําสั่ง หรือภายใต้การควบคุมของทันตแพทย์ ให้คําปรึกษาแนะนําและเผยแพร่ด้านการรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟันและช่องปากแก่ผู้ป่วย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบริการด้านการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ www.nph.go.th "ข่าวสมัครงาน" 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมสุขภาพจิต, งานบริการด้านการแพทย์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม