home > HR

HR

9 สัญญาณที่กำลังบอกว่าผู้สมัครคนนี้อาจไม่ใช่คนที่ควรรับเข้าทำงาน

9 สัญญาณที่กำลังบอกว่าผู้สมัครคนนี้อาจไม่ใช่คนที่ควรรับเข้าทำงาน

นอกจากความสามารถและประสบการณ์การทำงานแล้ว พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สมัครแสดงออกระหว่างการสัมภาษณ์ ก็เป็นอีกสิ่งที่ HR ควรจะนำมาประกอบการพิจารณารับเข้าทำงาน

15/11/18   |   8.2k   |   22
HR

"มีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหม" คำถามนี้ HR มืออาชีพเขารอคำถามแบบไหน และมองเห็นอะไรในคำถามนั้น


“People Department” ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม