home > HR

HR

ดูแลพนักงานใหม่ยังไงถ้าบริษัท Work from Home

ดูแลพนักงานใหม่ยังไงถ้าบริษัท Work from Home

ตอนนี้การทำงานที่บ้านเป็นรูปแบบการทำงานที่บริษัทต่าง ๆ ใช้กันมากขึ้น เราก็เลยมีวิธีดูแลพนักงานใหม่สำหรับบริษัทที่ให้พนักงาน Work from Home มาฝาก HR และ หัวหน้างาน

10/07/20   |   7.3k   |   13
HR

ลืม Work-Life Balance ไปได้เลย เพราะวันนี้ JobThai จะพาไปรู้จักแนวคิดที่กำลังเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนทำงานในอนาคตอันใกล้ที่เรียกว่า Work-Life Integration


การคัดเลือกคนเข้าทำงาน สามารถตั้งมาตรฐานและเป้าหมายในการเลือกได้แตกต่างกันตามแต่ละบริษัท วันนี้ JobThai จะพาไปดูแนวคิดการเลือกคนทำงานของเจ้าพ่อธุรกิจจาก Virgin Group ว่าใช้อะไรบ้างในการคัดเลือกคนค่ะ


JobThai เผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานในหัวข้อ “สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กร” เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ HR ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตัวเอง


JobThai เปิดผลสำรวจจากคนทำงาน Gen Y และ Gen Z ถึงปัจจัยสำคัญที่คนสองกลุ่มนี้เอามาประกอบการตัดสินใจในการร่วมงานกับองค์กรต่าง ๆ


พนักงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทต้องการ การใช้หลัก 7C ของ Alan Hall เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้ในการเลือกคนทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น


หากคุณเขียนรายละเอียดตำแหน่งงานได้อย่างมีคุณภาพ ก็จะทำให้คุณมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้เจอกับผู้สมัครที่มีความสามารถ


ในยุคที่ธุรกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ค่าตอบแทนอาจไม่ใช่ตัวแปรสำคัญในการสรรหาพนักงานที่มีความสามารถเสมอไปการที่พนักงานไม่สามารถทำงานให้กับที่ใดที่หนึ่งได้นาน หลายครั้งที่สาเหตุเกิดจากองค์กรไม่มีสวัสดิการ หรือวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถดึงดูดให้พนักงานรักองค์กรได้


การที่ HR ละเลยเรื่องเล็กน้อยภายในองค์กร อาจทำให้เกิดปัญหาที่ส่งผลเสียต่อบริษัทโดยรวมได้เช่นกัน


สำหรับคนหางานยุคใหม่ รายได้อาจไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดที่ใช้ในการพิจารณาองค์กร หลายคนให้ความสำคัญกับสวัสดิการ วัฒนธรรมองค์กรแม้กระทั่งเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นด้วย


สวัสดิการและวิธีดูแลพนักงานของ Google เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ HR ให้นำไปปรับใช้ในองค์กรตัวเอง
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม