เขียนรายละเอียดประกาศงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

21/06/21   |   66k   |  

 

  • ชื่อตำแหน่งงานเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเวลาที่คนหางานใช้หางาน จึงควรใช้ชื่อตำแหน่งงานที่เข้าใจง่าย และบ่งบอกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานนั้น ๆ ได้

  • ใส่รายละเอียดหน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น วัตถุประสงค์ สิ่งที่ต้องทำ หรือเป้าหมาย แต่ควรระวังไม่ให้ยาวจนเกินไป รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องร่วมงานด้วย เพื่อให้ผู้สมัครเห็นภาพการทำงานที่ชัดเจนขึ้น และได้เห็นโครงสร้างขององค์กรแบบคร่าว ๆ

  • ระบุคุณสมบัติให้ชัดเจนว่าทักษะที่ต้องการคืออะไร หรือความสามารถแบบไหนที่เราคาดหวังจากผู้สมัคร

  • สวัสดิการและรายได้เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้สามารถดึงดูดผู้สมัครได้ ดังนั้นจึงควรใส่รายละเอียดสวัสดิการที่น่าสนใจให้ครบถ้วนและระบุเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่สำคัญไว้ในประกาศงานด้วย

 

ลงประกาศงาน กับ JobThai 

เข้าถึง Candidate จำนวนมาก ตอบโจทย์ทุกช่องทางการใช้งาน

 

การเขียนประกาศงาน เป็นสิ่งที่ HR ต้องให้ความสำคัญอย่างหนึ่ง เพราะรายละเอียดในประกาศงานเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของคนหางานเป็นอย่างมาก ว่าจะส่งใบสมัครมาสมัครงานกับเราหรือไม่ การมี Job Description หรือรายละเอียดขอบข่ายของหน้าที่ในการทำงานที่ชัดเจน คนหางานก็สามารถคาดการณ์ว่าต้องใช้ทักษะอะไร หรือต้องหาความรู้เพิ่มเติมในด้านไหนบ้าง หรือการบอกสวัสดิการที่บริษัทมีให้ ก็อาจจะดึงดูดคนหางานได้ ดังนั้นยิ่งเราสามารถเขียนประกาศงานที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้รับใบสมัครมากขึ้นเท่านั้น

 

แต่ก็มี HR หลายคนที่ไม่ได้เขียนประกาศงานอย่างละเอียดและรอบคอบ ทำให้คนหางานบางคนที่รับเข้ามาได้ไม่นานต่างก็โบกมือลาบริษัทในเวลารวดเร็ว เพราะรู้สึกว่าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไม่สัมพันธ์กับเงินเดือน หรือเข้ามาแล้วเจอในสิ่งที่ไม่คาดคิด เนื่องจากไม่มีรายละเอียดบอกไว้ในประกาศงาน JobThai จึงได้นำวิธีการประกาศงานที่ดีและมีประสิทธิภาพมาแนะนำให้ได้ลองนำไปใช้กัน

 

เทคนิคหาคนทำงานได้ไวที่ HR ยุคใหม่ควรรู้

 

ชื่อตำแหน่งงาน

ส่วนที่สำคัญที่สุดของประกาศงานอย่าง ชื่อตำแหน่งงาน เป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาด ซึ่งชื่อตำแหน่งงานที่ดีควรแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน และควรเลือกใช้ชื่อที่เข้าใจง่ายในคนหางานหมู่มาก เพราะชื่อตำแหน่งเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเวลาที่คนหางานต้องการค้นหาตำแหน่งงานว่าง และเป็นสิ่งแรกที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับตำแหน่งงานนั้น ๆ ได้ เช่น วิศวกรโยธา, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, HR Payroll หรือวงเล็บรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยไว้หลังชื่อตำแหน่งก็ได้ เช่น หัวหน้าฝ่ายผลิต (งานครัว), เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (เครื่องสำอาง/อาหารเสริม), Web Programmer (C#.Net Core)

 

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

รายละเอียดของหน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบควรประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ สิ่งที่ต้องทำ และเป้าหมายที่คาดหวัง ซึ่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่ละงานอาจมีความสั้นยาวแตกต่างกันไป แต่ถ้าเกิดว่ารายละเอียดนั้นสามารถเขียนให้สั้นได้ก็ควรทำให้สั้นที่สุด เพื่อความอ่านง่าย และเข้าใจง่ายสำหรับผู้สมัคร ซึ่งในบริษัทที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก บางตำแหน่งอาจมีรายละเอียดงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเขามากกว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่ เนื่องมาจากการทำงานในบริษัทเล็ก ๆ อาจต้องสามารถทำงานได้รอบด้าน หรือช่วยงานตำแหน่งอื่นได้ แต่ก็ไม่ควรให้มีรายละเอียดงานเกิน 15 – 20 ข้อ แต่สิ่งสำคัญคือควรจะต้องเขียนให้ครบถ้วน ให้คนที่กำลังหางานรับรู้ว่าถ้าจะเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ เขาจะต้องเจอกับหน้าที่อะไรบ้าง

 

คุณสมบัติ ทักษะ และความสามารถ

คุณสมบัติที่เขียนในประกาศงานเป็นส่วนที่ควรเขียนให้ครบถ้วนและชัดเจน ทั้งทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานโดยตรงที่ผู้ต้องการสมัครงานควรมี เช่น ประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในสายงานนั้น ทักษะที่ต้องใช้ในการทำงาน อย่างการนำเสนอ ทักษะการสื่อสาร หรือความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่สร้างได้ผ่านการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการฝึกฝน รวมไปถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัย ทัศนคติ และบุคลิกภาพ อย่างการเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการปรับตัว และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเขียนรายละเอียดทักษะและความสามารถ ควรเขียนให้เจาะจงและลงรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น แทนที่จะเขียนว่า “มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์” ก็ให้ระบุให้ชัดเจนไปเลยว่า “สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี”ลงไปแทน

 

รับคนเปลี่ยนงานบ่อย (Job Hopper) เข้าทำงาน เสี่ยงไหม?

 

หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานที่ต้องทำงานร่วมกัน

การระบุว่าตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครนั้นอยู่แผนกอะไร และต้องทำงานร่วมกับแผนกไหนบ้าง จะทำให้ผู้สมัครสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าเขาต้องทำงานยังไง ต้องประสานงานกับใคร และเข้าใจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบได้มากขึ้น นอกจากนี้ผู้สมัครก็ยังจะสามารถประเมินตัวเองคร่าว ๆ ได้ด้วยว่าเขาจะสามารถทำงานที่นี่ได้หรือเปล่า การระบุแผนกที่ต้องร่วมงานและผู้บังคับบัญชาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะเขียนลงในรายละเอียดตำแหน่งงาน และการที่ผู้สมัครได้รู้ถึงบุคคลหรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของพวกเขา มันก็ยังเป็นการให้ข้อมูลเรื่องโครงสร้างการทำงานขององค์กรแบบคร่าว ๆ และทำให้พวกเขารู้ว่าตำแหน่งที่เขากำลังจะสมัครนั้นจะไปอยู่ตรงส่วนไหนของบริษัทอีกด้วย

 

เงินเดือนและสวัสดิการ

เงินเดือนเป็นอีกส่วนสำคัญในประกาศงานที่จะสามารถดึงดูดผู้สมัครได้ ซึ่งเราอาจระบุเงินเดือนเป็นช่วงเงินเดือนกว้าง ๆ ลงไปในรายละเอียดตำแหน่งงานแทนการบอกจำนวนที่ชัดเจนเพียงจำนวนเดียว เพราะจะช่วยให้ประกาศรับสมัครงานของเราสามารถแข่งขันกับตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกันได้ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เจอกับคนที่มีทักษะ ประสบการณ์ และการศึกษาที่หลากหลาย ในขณะที่สวัสดิการที่ดี นอกจากจะดึงดูดให้คนอยากมาร่วมงานกับเราแล้วยังมีส่วนช่วยในการรักษาพนักงานปัจจุบันไว้กับบริษัทอีกด้วย

 

5 วิธีแสดงออกให้พนักงานรู้ว่าคุณเป็น HR ที่ใส่ใจ

 

หากเราสามารถเขียนประกาศงานให้ออกมาดีได้ มันอาจเป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยในการแนะนำบริษัทของเราให้กับคนที่มีความสามารถได้อีกด้วย นอกจากนี้รายละเอียดที่ชัดเจนอาจทำให้เราได้รู้จักผู้สมัครมากขึ้นว่าเขาสามารถทำความเข้าใจในประกาศงานได้รึเปล่า หรือผู้สมัครคิดว่าสามารถทำได้ไหมหากต้องทำงานที่นี่ การใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สมัครสามารถได้รับจากตำแหน่งนี้ โอกาสในการก้าวหน้า และความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ที่รับผิดชอบกับองค์กร จะช่วยให้รายละเอียดตำแหน่งงานของเราสามารถดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณภาพได้มากขึ้น

สมัครสมาชิกกับ JobThai เพื่อค้นหาผู้สมัครที่ Match กับบริษัทของคุณได้ไม่จำกัด

 

 
JobThai Official Group
Public group · 180,000 members
Join Group
 

tags : งาน, สมัครงาน, หางาน, คนหางาน, hr, recruitment, human resource, การสรรหาพนักงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม