มาตรการป้องกัน COVID-19 สำหรับสถานที่ทำงาน

มาตรการป้องกัน COVID-19 สำหรับสถานที่ทำงาน
06/01/21   |   10.3k   |  

 

 

 

"สถานที่ทำงาน" อีกหนึ่งสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก และยังมีการใช้พื้นที่ส่วนกลางต่าง ๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ราชการ หรือออฟฟิศที่ทำงานของเอกชน ซึ่งอาจทำให้เพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้

 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 กรมอนามัยจึงได้ออก “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๓” ให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ประกอบกิจการปฏิบัติ ซึ่ง JobThai ได้ไปรวบรวมแนวทางต่าง ๆ มาให้แล้ว

 

การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร

 • ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ 

 • ทำความสะอาดบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ ปุ่มกดลิฟต์ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

 • มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และทำความสะอาดระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่ำเสมอ

 • กรณีสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบกิจการมีการจำหน่ายอาหารหรือโรงอาหารต้องทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะ อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

 • ทำความสะอาดบริเวณที่จะมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น สายชำระ ลูกบิด ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

 

การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

 • จัดแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือไว้ในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น หน้าลิฟต์

 • บริเวณอ่างล้างมือและห้องสุขาต้องทำความสะอาดและจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ

 • จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดอาคาร อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ เช่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น เหล็กคีบเก็บมูลฝอย

 

การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 • ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานทำความสะอาด ต้องมีการป้องกันตัวเอง โดยอาจใช้หน้ากากผ้า และทำความสะอาดมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก และพนักงานทำความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่

 • หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข

 • พนักงานเก็บมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย เช่น กระดาษเช็ดปาก กระดาษชำระ ต้องมีการป้องกันตัวเอง โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยางและใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บมูลฝอยใส่ถุงบรรจุมูลฝอย ปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักมูลฝอยและล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง

 

การให้ความรู้ คำแนะนำ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบการ ควรจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริการ เช่น วิธีสังเกตผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 คำแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธี

 

 
JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน
Public group · 42,947 members
Join Group
 

 

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

tags : jobthai, covid-19, โควิด-19, แนวทางการป้องกัน, สถานที่ทำงาน, สถานประกอบกิจการติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม