home > HR

HR

9 สัญญาณที่กำลังบอกว่าผู้สมัครคนนี้อาจไม่ใช่คนที่ควรรับเข้าทำงาน

9 สัญญาณที่กำลังบอกว่าผู้สมัครคนนี้อาจไม่ใช่คนที่ควรรับเข้าทำงาน

นอกจากความสามารถและประสบการณ์การทำงานแล้ว พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สมัครแสดงออกระหว่างการสัมภาษณ์ ก็เป็นอีกสิ่งที่ HR ควรจะนำมาประกอบการพิจารณารับเข้าทำงาน

15/11/18   |   8.2k   |   22
HR

ในยุคที่ธุรกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ค่าตอบแทนอาจไม่ใช่ตัวแปรสำคัญในการสรรหาพนักงานที่มีความสามารถเสมอไป


หากองค์กรมีความจำเป็นที่ไม่สามารถขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานได้ตามปกติ จะมีสวัสดิการใดบ้างที่พอจะทดแทนพอที่จะทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานต่อไปได้


การที่พนักงานไม่สามารถทำงานให้กับที่ใดที่หนึ่งได้นาน หลายครั้งที่สาเหตุเกิดจากองค์กรไม่มีสวัสดิการ หรือวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถดึงดูดให้พนักงานรักองค์กรได้


การที่ HR ละเลยเรื่องเล็กน้อยภายในองค์กร อาจทำให้เกิดปัญหาที่ส่งผลเสียต่อบริษัทโดยรวมได้เช่นกัน


ทุกวันจะมีองค์กรใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่ใช่ทุกองค์กรที่จะประสบความสำเร็จ แต่หากเรามีเคล็ดลับที่ดี การสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนัก


ถ้า HR สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานได้ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะรักษาคนดี ๆ ให้กับองค์กร


หลายองค์กรมองข้ามการทำ Exit Interview ไปเพราะคิดว่าเป็นขั้นตอนการทำงานที่ไม่มีประโยชน์ แต่ที่จริงแล้วเป็นโอกาสดีที่จะได้รู้ข้อมูลลึกๆ ที่พนักงานจะไม่กล้าบอกเมื่อทำงานอยู่เคล็ดลับสัมภาษณ์งานที่ HR ควรทำเพราะเมื่อผู้สมัครงานรู้สึกกดดันอาจจะทำให้เขาแสดงศักยภาพออกมาได้ไม่เต็มที่ ซึ่งทำให้พลาดโอกาสที่จะได้พนักงานที่มีคุณภาพได้


ปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มใช้คำถามสัมภาษณ์งานและวิธีการสัมภาษณ์ที่แปลกใหม่ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แคนดิเดตได้แม่นยำมากขึ้น ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมเทคนิคที่น่าสนใจมาให้แล้ว


สำหรับคนหางานยุคใหม่ รายได้อาจไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดที่ใช้ในการพิจารณาองค์กร หลายคนให้ความสำคัญกับสวัสดิการ วัฒนธรรมองค์กรแม้กระทั่งเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นด้วย


สวัสดิการและวิธีดูแลพนักงานของ Google เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ HR ให้นำไปปรับใช้ในองค์กรตัวเอง
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม