5 ปัจจัยหลักที่ Gen Y และ Gen Z ใช้ตัดสินใจเลือกองค์กรที่อยากร่วมงานด้วย

17/08/18   |   19.2k   |  

กลุ่มคน Gen Y และ Gen Z  ก้าวเข้ามามีบทบาทในโลกของการทำงานมากขึ้น และเริ่มจะกลายมาเป็นกำลังแรงงานหลักของหลายองค์กร เว็บไซต์ JobThai จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานสองเจนเนอเรชั่น ได้แก่ Gen Y และ Gen Z โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศจำนวน 3,184 คน ในหัวข้อปัจจัยที่ใช้พิจารณาเลือกเข้าทำงานกับองค์กร พบว่ามี 5 ปัจจัยแรกที่คนทำงานทั้งสองเจนเนอเรชั่นให้ความสำคัญเหมือนกันมากที่สุด

 

 

1. เงินเดือน

เงินเดือนเป็นปัจจัยแรกที่คนทำงานทั้งสองเจนเนอเรชั่นต่างให้ความสำคัญ และมีผลต่อการตัดสินใจเลือกงานมากที่สุด ซึ่งจากผลสำรวจ คนทั้งสองเจเนอเรชั่นให้ความสำคัญกับเรื่องเงินเดือนสูงถึง 27.96 เปอร์เซนต์ โดยพวกเขามีความเห็นตรงกันว่า เมื่อทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถแล้ว ทุกคนย่อมควรจะได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมเป็นสิ่งตอบแทนความตั้งใจทำงานนั้น

 

2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พนักงานสองเจนเนอเรชั่นให้ความสำคัญ ซึ่งคิดเป็น 19.59 เปอร์เซนต์ และยังเป็นกลยุทธ์สำคัญในการช่วยบริหารคนได้เป็นอย่างดี เพราะจะสามารถจูงใจให้พนักงานอยากทำงานกับองค์กรยาวนานขึ้น รวมถึงสามารถดึงดูดให้คนภายนอกอยากมาทำงานกับองค์กรได้มากขึ้นด้วย

ยิ่งไปกว่านั้นการให้สวัสดิการที่ดีนอกจากจะเป็นการใส่ใจคุณภาพชีวิตพนักงานแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความมั่นคงขององค์กรนั้น ๆ อีกด้วย เช่น เงินสนับสนุนตามโอกาสพิเศษ ส่งพนักงานไปอบรมพัฒนาความรู้ หรือการจัดสรรเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้

 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปัจจัยที่คนทำงานใน Gen Y และ Gen Z มองว่าสำคัญเป็นอันดับที่ 3 ก็คือเรื่องหน้าที่รับผิดชอบ อยู่ที่ 14.59 เปอร์เซนต์ คนทำงานจากทั้งสองเจนเนอเรชั่นมีมุมมองคล้ายกันในเรื่องภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายว่าเป็นการสร้างความท้าทายในชีวิต อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเสริมทักษะการทำงานในด้านต่าง ๆ และหากยิ่งได้ทำงานตรงสายก็จะทำให้รู้สึกว่าตนเองได้แสดงศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่อีกด้วย

 

4. การเดินทางสะดวก

คนทำงานส่วนใหญ่ต่างนิยมหาสถานที่ทำงานใกล้บ้านหรือเดินทางได้สะดวกมากขึ้น เพื่อช่วยให้ประหยัดทั้งเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงช่วยลดสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดจากปัญหาการจราจรติดขัด ดังนั้นหากองค์กรใดอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทางก็จะทำให้มีโอกาสในการได้รับความสนใจจากคนทำงานมากขึ้น ซึ่งในการสำรวจนี้ พบว่าคนทั้งสองเจเนอเรชั่นให้ความสำคัญกับปัจจัยเรื่องการเดินทางกันอยู่ที่ 12.81 เปอร์เซนต์

 

5. มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ปัจจัยในการเลือกทำงานของคน Gen Y และ Gen Z ในอันดับที่ 5 นั้นคือ โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งคิดเป็น 12.12 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากจุดมุ่งหมายของคนทำงานทุกคนคือการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ดังนั้นองค์กรต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถเติบโตในสายอาชีพได้ เช่น โอกาสในการปรับตำแหน่ง หรือการขึ้นเงินเดือน เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานกับองค์กร ซึ่งความก้าวหน้าอาจไม่ใช่แค่การเลื่อนตำแหน่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้น ก็สามารถสะท้อนให้พนักงานเห็นถึงโอกาสก้าวหน้าในงานที่ทำได้เช่นกัน

 

นอกจาก 5 อันดับนี้แล้ว ปัจจัยที่ Gen Z ให้ความสำคัญรองลงมาก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ชื่อตำแหน่ง ประเภทธุรกิจ ทำเลที่ตั้ง และชื่อเสียงองค์กร ในขณะที่  Gen Y ให้ความสำคัญกับชื่อตำแหน่ง ชื่อเสียงองค์กร สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ และทำเลที่ตั้ง

 

 

จะเห็นว่า Gen Z ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมมากกว่าเรื่องชื่อเสียงองค์กร แต่ Gen Y กลับให้ความสำคัญกับชื่อตำแหน่งและชื่อเสียงองค์กรมากกว่า ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าคนทำงานในกลุ่ม Gen Y คือคนที่อยู่ในช่วงวัยของคนที่กำลังจะเข้าสู่ชีวิตการทำงานที่มีตำแหน่งงานอยู่ในระดับกลางถึงสูง จึงให้ความสำคัญกับเรื่องชื่อตำแหน่ง และชื่อเสียงองค์กรมากกว่า Gen Z

 

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้องค์กรต้องเริ่มปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงหันมาทำความเข้าใจในสิ่งที่คนทำงานยุคใหม่ต้องการให้มากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาพนักงานลาออกหรือคนวัยแรงงานไม่สนใจทำงานประจำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ในอนาคตจะเป็นแรงงานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปนั่นเอง

 

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

tags : hr, human resource, ทรัพยากรบุคคล, gen y, gen z, คนทำงาน, การทำงาน, generation, เคล็ดลับคนทำงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม