เขียนรายละเอียดประกาศงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เขียนรายละเอียดประกาศงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
25/06/18   |   30.9k   |  

รายละเอียดตำแหน่งงานเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจของคนหางาน ว่าจะส่งใบสมัครมาสมัครงานกับเราหรือไม่ ดังนั้นยิ่งเราสามารถเขียนประกาศงานที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้รับใบสมัครมากขึ้นเท่านั้น JobThai จึงได้นำวิธีการเขียนรายละเอียดตำแหน่งงานที่ดีและมีประสิทธิภาพมาแนะนำให้ได้ลองนำไปใช้กัน

 

 

  • ชื่อตำแหน่งงานเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเวลาที่คนหางานใช้หางาน จึงควรใช้ชื่อตำแหน่งงานที่เข้าใจง่าย และบ่งบอกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานนั้น ๆ ได้
  • ใส่รายละเอียดหน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น วัตถุประสงค์ สิ่งที่ต้องทำ หรือเป้าหมาย แต่ควรระวังไม่ให้ยาวจนเกินไป รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องร่วมงานด้วย เพื่อให้ผู้สมัครเห็นภาพการทำงานที่ชัดเจนขึ้น และได้เห็นโครงสร้างขององค์กรแบบคร่าว ๆ
  • ระบุคุณสมบัติให้ชัดเจนว่าทักษะที่ต้องการคืออะไร หรือความสามารถแบบไหนที่คุณคาดหวังจากผู้สมัคร
  • สวัสดิการและรายได้เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้สามารถดึงดูดผู้สมัครได้ ดังนั้นจึงควรใส่รายละเอียดสวัสดิการที่น่าสนใจให้ครบถ้วนและระบุเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่สำคัญไว้ในประกาศงานด้วย
     

 

ชื่อตำแหน่งงาน

ส่วนที่สำคัญที่สุดของรายละเอียดตำแหน่งงานคือชื่อตำแหน่งงาน ชื่อตำแหน่งงานที่ดีนั้นควรจะแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนั้น ๆ ได้ และควรเลือกใช้ชื่อที่เข้าใจง่าย เพราะชื่อตำแหน่งเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเวลาที่คนหางานต้องการค้นหาตำแหน่งงานว่าง และเป็นสิ่งแรกที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับตำแหน่งงานนั้น ๆ ได้

 

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

ในรายละเอียดตำแหน่งงานนั้นจำเป็นต้องมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ และงานที่ต้องทำในตำแหน่งงานนั้น ๆ ควบคู่ไปกับระยะเวลาที่ต้องใช้ในงานแต่ละชิ้น รายละเอียดของหน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบนั้นควรประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ สิ่งที่ต้องทำและเป้าหมาย หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่ละอย่างนั้นอาจมีความสั้นยาวแตกต่างกันไป แต่ก็ควรจะทำให้สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในบริษัทที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก บางตำแหน่งอาจมีรายละเอียดงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเขามากกว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่ เนื่องมาจากการทำงานในบริษัทเล็ก ๆ อาจต้องสามารถทำงานได้รอบด้าน หรือช่วยงานตำแหน่งอื่นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ควรให้มีรายละเอียดงานเกิน 15 – 20 ข้อ

 

คุณสมบัติ ทักษะและความสามารถ

คุณสมบัติเป็นส่วนที่ควรเขียนให้ครบถ้วนและชัดเจน ทั้งทักษะต่าง ๆ ที่ผู้สมัครคนนั้นมีอยู่หรือเคยได้เรียนรู้มา เช่น ทักษะการนำเสนอ ทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะที่สร้างได้ผ่านการเรียนรู้และการฝึกฝน รวมไปถึงความสามารถในการทำงาน หรือคุณสมบัติที่คุณคาดหวังว่าผู้สมัครจะแสดงออกมาในการทำงาน ซึ่งอาจเป็นอุปนิสัยที่มีอยู่ของแต่ละคน เพราะในปัจจุบันความสามารถที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยและบุคคลิกภาพ เช่น การเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการปรับตัว ซึ่งหากผู้สมัครงานมีสิ่งเหล่านี้ ก็อาจจะทำให้ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเขียนรายละเอียดทักษะและความสามารถ ควรเขียนให้เจาะจงและลงรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น แทนที่จะเขียนว่า “มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์” ก็ให้เขียนว่า “สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี” ลงไปแทน

 

หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานที่ต้องทำงานร่วมกัน

การระบุว่าตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครนั้นอยู่แผนกใด ต้องรายงานการทำงานต่าง ๆ ไปที่ใคร หรือต้องทำงานเกี่ยวข้องกับใครบ้างเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ควรจะเขียนลงในรายละเอียดตำแหน่งงาน การแสดงให้ผู้สมัครเห็นว่าใครคือคนที่เขาจะต้องขึ้นตรงด้วย รวมทั้งคนที่จะต้องทำงานขึ้นตรงต่อเขาจะทำให้ผู้สมัครเข้าใจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบได้มากขึ้น สิ่งนี้ไม่ได้สำคัญแค่ว่าผู้สมัครจะได้รู้ถึงบุคคลหรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของพวกเขา แต่มันยังเป็นการให้ข้อมูลเรื่องโครงสร้างการทำงานขององค์กร และทำให้พวกเขารู้ว่าตำแหน่งที่เขากำลังจะสมัครนั้นจะไปอยู่ตรงส่วนไหนของบริษัทอีกด้วย

 

เงินเดือนและสวัสดิการ

สวัสดิการและเงินเดือนเป็นอีกส่วนสำคัญในประกาศงานที่จะสามารถดึงดูดผู้สมัครได้ ซึ่งอาจจะระบุเงินเดือนเป็นช่วงเงินเดือนกว้าง ๆ ลงไปในรายละเอียดตำแหน่งงานแทนการบอกจำนวนที่ชัดเจนเพียงจำนวนเดียว เพราะจะช่วยให้ประกาศรับสมัครงานของคุณสามารถแข่งขันกับตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกันได้ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้เจอกับคนที่มีทักษะ ประสบการณ์ และการศึกษาที่หลากหลายอีกด้วย

 

รายละเอียดงานที่ดีนั้นมีมากกว่าการระบุหน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ หากคุณสามารถเขียนรายละเอียดตำแหน่งงานให้ออกมาดีได้ มันอาจเป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยในการแนะนำบริษัทของคุณให้กับคนที่มีความสามารถได้เช่นกัน รวมถึงเป็นเครื่องมือสำหรับการวัดความสามารถของพนักงานและความเข้าใจตำแหน่งงานในความคิดของผู้สมัครอีกด้วย

การใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สมัครสามารถได้รับจากตำแหน่งนี้ โอกาสในการก้าวหน้า และความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ที่รับผิดชอบกับองค์กร จะช่วยให้รายละเอียดตำแหน่งงานของคุณสามารถดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณภาพได้มากขึ้น

 

 
JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน
Public group · 23,411 members
Join Group
 

 

 

ที่มา:

hrconsultancy.co.uk

 

tags : งาน, สมัครงาน, หางาน, คนหางาน, hr, recruitment, human resource, การสรรหาพนักงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม