Lifestyle

ทักษะการเริ่มบทสนทนากับผู้อื่นเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต หากรู้จักใช้ทักษะนี้อย่างเป็นประโยชน์ก็จะช่วยส่งเสริมให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นด้วย


Career & Tips

ความตั้งใจในการทำงานเป็นเรื่องที่ดี แต่หากเรากำลังเสพติดงานจนไม่เหลือเวลาให้ชีวิตด้านอื่นเลย นั่นกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตแล้ว


Jobs Update

JobThai แนะนำงานน่าสนใจในธุรกิจค้าปลีก ที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้สำหรับคนที่กำลังหางานอยู่


HR

ประกาศรับสมัครงานที่โดดเด่นและมีรายละเอียดที่สำคัญอย่างครบถ้วน และตรงกับสิ่งที่คนหางานต้องการ จะช่วยให้เรามีโอกาสที่จะได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น


Jobs Update

ถ้ากำลังมองหางานในบริษัทที่มีสวัสดิการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน JobThai มี 5 บริษัทน่าสนใจมาแนะนำ


Career & Tips

ถ้าถูกนัดสัมภาษณ์ในสายงานที่ไม่เคยทำมาก่อน การแสดงให้คนสัมภาษณ์เห็นว่าถึงจะไม่มีประสบการณ์โดยตรง คุณก็สามารถทำงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพได้ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก


Career & Tips

คนทำงานหลาย ๆ คนเจอกับภาวะหมดไฟในการทำงานหรือที่เรียกว่า Midlife Crisis วันนี้ JobThai มี 4 วิธีการเติมไฟในการทำงานให้กลับมามี Passion อีกครั้งมาฝากทุกคนJobs Update

ถ้ากำลังมองหางานขาย JobThai คัดสรรตำแหน่งงานสำหรับคนที่รักและมีทักษะในการขายมาให้เลือกสมัครที่นี่แล้ว


Career & Tips

การกลั่นแกล้งกันในที่ทำงานเป็นปัญหาสำคัญที่นอกจากจะส่งผลเสียต่อคนทำงานแล้ว ยังเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทด้วยเช่นกัน


Jobs Update

เก่งภาษาและกำลังหางานใหม่ JobThai รวมงานน่าสนใจสำหรับคนที่มีทักษะภาษาต่างประเทศมาให้แล้ว


Career & Tips

เรามักจะแบ่งหัวหน้าออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ เจ้านาย (Boss) และ ผู้นำ (Leader) ซึ่งทั้ง 2 แบบต่างกันอย่างไร และแบบไหนดีกว่ากัน มีคำตอบอยู่ในบทความนี้แล้ว
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม