งานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา

งานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานสถิติ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชา สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการข้อมูล และเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงาน
การใช้วิชาการทางด้านสถิติ เช่น การลงพื้นที่จัดทําสํามะโน/สํารวจข้อมูลด้านสถิติ การกําหนดมาตรฐานสถิติ กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ และควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และเทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ การวางแผนจัดทําสถิติ การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐระดับจังหวัด รวมทั้งการดําเนินการส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคู่มือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอย่างกว้างๆ และอยู่ภายใต้การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเป็น

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานนักวิจัย/วิเคราะห์(เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ถนนประชานิมิตร อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (โทรศัพท์หมายเลข 0-5541-1936) ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร), สมัครงาน, สำนักงานสถิติแห่งชาติติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม