งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ช่างกลโรงงาน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปวช. สาขาช่างกลโลหะ ช่างโลหะ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างเชื่อมประสาน ช่างยนต์ หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ลักษณะงาน
1. ซ่อม สร้าง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ปรับแต่ง ตรวจและทดสอบเครื่องกลบางอย่าง ชิ้นส่วนของเครื่องกล ชิ้นส่วนอื่นๆ และบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆ ประจำโรงงาน ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการช่างกลโรงงาน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
4. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานช่างเทคนิคเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. ช่างไม้

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ลักษณะงาน

1. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
2. ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
3. ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
6. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานช่างก่อสร้าง/อาคารเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. ช่างสี

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ลักษณะงาน

1. พ่นทราย ขัดล้าง ทาหรือพ่นสี รถ เรือ อากาศยาน และยานพาหนะต่างๆ
2. ทาหรือพ่นสี เคลือบผิวและขัดเงา เครื่องประดับ เครื่องใช้ประจำสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
3. ออกแบบ วางแผน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างสี
4. วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสี
5. ตรวจและทดสอบงานสีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
6. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างสี ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
8. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานช่างก่อสร้าง/อาคารเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ดาวน์โหลดใบสมัครท้ายประกาศ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ www.comm.rtaf.mi.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่กองกําลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม ถึงวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมสวมหน้ากากอนามัย ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-534-5360 และ 02-534-4235

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, กองทัพอากาศ, งานช่างเทคนิค, งานช่างก่อสร้าง/อาคาร, งานราชการ, หางานราชการ, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs updateติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม