งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา

งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักจัดการงานทั่วไป

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติ
3. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ/หรือใช้งานอินเตอร์เน็ต

ลักษณะงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. ติดต่อประสานงาน เร่งรัดติดตามงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกกรมปศุสัตว์
3. จัดทําเอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ แผนงาน งบประมาณและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร การลงรับส่งหนังสือ และงานบริหารทั่วไป
5. จัดเตรียมงาน บันทึก สรุป และรายงานการประชุม
6. ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมปศุสัตว์, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม