สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็น พนักงานราชการ 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ/เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/ชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล/วาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

ลักษณะงาน
1. จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
2. ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
3. บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย,งานวิศวกรพลังงาน/สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล เลขที่ 145 ถนนสตูลธานี ตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 0-7471-1039 ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ http://satun.mnre.go.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, งานสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย, งานวิศวกรพลังงาน/สิ่งแวดล้อมติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม