5 สายงานน่าสนใจสำหรับเด็กจบใหม่คณะอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์

14/05/24   |   18.9k   |  

คณะอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์ เป็นคณะที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับภาษา ทั้งในแง่ภาษาศาสตร์ ประวัติและความเป็นมาของภาษา การออกเสียง และในแง่การสื่อสาร ตั้งแต่การพูดคุยในชีวิตประจำวันไปจนถึงการประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ การโรงแรม การล่าม การสอนภาษา นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ปรัชญา วรรณคดี และวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาและมนุษย์ โดยหลักสูตรและสัดส่วนการศึกษาวิชาต่าง ๆ อาจแตกต่างกันไปตามมหาวิทยาลัย

ดังนั้นเด็กที่เรียนจบจากคณะนี้จึงมีทักษะในด้านภาษาและการสื่อสาร วิเคราะห์และทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ดี สามารถประยุกต์ทำงานได้หลากหลาย วันนี้ JobThai เลยรวบรวม 5 สายงานน่าสนใจมาฝากเด็กจบใหม่จาก 3 คณะนี้

งานล่าม/แปลภาษา

แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงงานสำหรับคนที่เรียนจบจากคณะทางด้านภาษาอย่างคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ งานล่ามและงานแปลนับเป็นสายงานที่จะขาดไปไม่ได้เลย เพราะงานนี้ต้องอาศัยทักษะทางด้านภาษาในการถ่ายทอดเนื้อความเนื้อความจากภาษาหนึ่งไปให้คนที่ใช้อีกภาษาหนึ่งสามารถอ่านหรือฟังแล้วเข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้อง ได้รับข้อความครบถ้วนไม่ตกหล่น

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ล่ามภาษาญี่ปุ่น (ยินดีรับนึกศึกษาฝีกงานและจบใหม่) [บริษัท เบทซึคาวา (ประเทศไทย) จำกัด]

Interpreter / ล่ามภาษาจีน [Skyline Precision Co.,Ltd.]

 

ดูตำแหน่ง งานล่าม/แปลภาษา ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานครู/ติวเตอร์สอนภาษา

สำหรับคนที่มีทักษะทางด้านภาษา สื่อสารเก่ง และมีใจรักการสอน งานครู/ติวเตอร์สอนภาษาก็เป็นงานที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้ เพราะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษา โดยเฉพาะส่วนของไวยากรณ์และคำศัพท์ สามารถอธิบายและสอนให้ผู้เริ่มต้นหัดเรียนภาษาเข้าใจในภาษาที่เรียนได้ นอกจากนี้ยังต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพราะต้องทำงานและพูดคุยกับกับนักเรียนอยู่เสมอ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ (พูดภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษได้) [โรงเรียนสอนภาษาฟิวเจอร์ พอยท์ (ศรีราชา)]

ครูสอนภาษาจีน (ครูประจำและพาร์ทไทม์) [โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS]

 

ดูตำแหน่ง งานครู/ติวเตอร์สอนภาษา ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานขาย

งานขายเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารอย่างมาก เพราะต้องพูดนำเสนอและอธิบายรายละเอียดของสินค้าให้ลูกค้าเข้าใจ รวมถึงมีทักษะในการชักจูงและโน้มน้าวใจลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อสินค้าของเรา โดยเฉพาะในบางบริษัทที่ทำธุรกิจกับประเทศอื่น ๆ ก็อาจต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารกับลูกค้าด้วย ดังนั้นงานขายจึงเป็นอีกสายงานที่เหมาะกับคนที่เรียนจบจากคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่มีทักษะด้านการสื่อสาร ภาษา และมีความเข้าใจในมนุษย์เป็นอย่างดี

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Sales Associate - Central Westgate/Central Village/Central Phuket [PUMA Sports (Thailand) Co., Ltd.]

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ (Sales Coordinator Officer) [บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]

 

ดูตำแหน่ง งานขาย ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานบริการลูกค้า

งานบริการลูกค้า เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสาร เพราะเป็นงานที่ต้องพูดคุยกับคนอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยผู้ที่ทำงานบริการลูกค้ามีหน้าที่คอยดูแล ตอบคำถาม และให้ความช่วยเหลือเมื่อลูกค้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท และพยายามทำให้ลูกค้าพึงพอใจและไว้วางใจในแบรนด์ ดังนั้นงานบริการลูกค้าจึงนับเป็นอีกสายงานที่เหมาะกับเด็กจบใหม่จากคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Customer Service - เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้า (English Skill) ยินดีรับเด็กจบใหม่ [Concentrix Services (Thailand) Co., Ltd.]

Guest Relation Officer (พนักงานต้อนรับประจำศูนย์ประชุม) [ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด]

 

ดูตำแหน่ง งานบริการลูกค้า ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานเลขานุการ

งานเลขานุการเป็นงานที่ต้องมีทักษะหลากหลาย เพราะเป็นตำแหน่งงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัท คอยดูแลเรื่องเอกสาร รวมถึงจัดการตารางเวลาและนัดหมายต่าง ๆ ให้กับนายจ้าง ซึ่งต้องใช้การประยุกต์ทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และทักษะสื่อสารไปจนถึงทักษะทางภาษาสำหรับบริษัทที่มีผู้บริหารเป็นคนต่างชาติ ดังนั้นงานเลขานุการจึงเป็นอีกหนึ่งสายงานที่น่าสนใจสำหรับคนที่เรียนจบจากคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

เลขานุการผู้บริหาร [บริษัท ธัมบ์อินไทย จำกัด]

ประสานงานภาษาจีน (ผู้ช่วย) [บริษัท วิสดัม เรียล เอสเตทจำกัด]

 

ดูตำแหน่ง งานเลขานุการ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานน่าสนใจสำหรับเด็กจบใหม่ทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : jobthai, jobs update, งาน, หางาน, สมัครงาน, งานน่าสนใจ, งานเด็กจบใหม่, เด็กจบใหม่, นักศึกษาจบใหม่, จบใหม่, งานแปล, งานล่าม, งานบริการ, งานขาย, งาน ae, งานติวเตอร์, อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์, งานภาษาติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม