โอกาสของคนมองหางานระดับหัวหน้าและผู้จัดการ ใน 5 สายงานที่น่าสนใจ

21/10/21   |   5.2k   |  

ชีวิตการทำงานคือเส้นทางอันยาวไกลที่ต้องฟันฝ่าเรื่องยาก ๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และสะสมทักษะการทำงานไปเรื่อย ๆ เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เรามีความชำนาญและเข้าใจภาพรวมการทำงานในสายงานนั้น ๆ แล้ว ก็ถึงเวลาของการก้าวขึ้นไปทำงานในตำแหน่งที่ต้องใช้ความรับผิดชอบมากขึ้น มีสเกลงานที่ใหญ่ขึ้น อย่างงานในระดับ “หัวหน้า/ผู้จัดการ” ซึ่งในตอนนี้ก็มีองค์กรมากมายที่กำลังมองหาคนที่พร้อมจะเข้ามาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไปด้วยกัน

 

วันนี้ JobThai ได้รวบรวมตำแหน่งงานระดับหัวหน้า/ผู้จัดการ ในองค์กรชั้นนำ จาก 5 สายงานที่น่าสนใจมาให้เลือกแล้ว

งานขาย

นักขายคือคนที่มีทักษะด้านการอธิบายสินค้าและบริการให้ลูกค้าเข้าใจ สามารถเสนอการขายได้อย่างน่าประทับใจและปิดการขายได้อย่างสวยงาม โดยความสามารถของนักขายมีผลต่อรายได้ของบริษัทเป็นอย่างมาก เมื่อต้องขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการก็ต้องคอยวางกลยุทธ์ในการขาย ดูแลและบริหารงานของนักขายทุกคนในทีม สามารถแนะนำเทคนิคการขาย เล่าประสบการณ์การเสนอขายและการรับมือกับปัญหาที่เคยเจอ รวมถึงกระตุ้นให้ทีมนักขายทำยอดให้ได้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ผู้จัดการแผนกขายโครงการ - บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด

Supervisor Telesales Team inbound - บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

ดูตำแหน่งงาน ขายระดับหัวหน้า/ผู้จัดการ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานบัญชี

นักบัญชีเป็นอาชีพที่ทำงานอยู่กับตัวเลข จำนวนเงิน ซึ่งต้องอาศัยความแม่นยำและความรับผิดชอบที่สูงมาก โดยมีขอบเขตหน้าที่คือ บันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรายรับรายจ่าย หากขึ้นไปทำงานในระดับหัวหน้าก็อาจจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการจัดทำงบการเงินต่าง ๆ วางแผนระบบบัญชีหรือกระบวนการทำงาน รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินให้กับองค์กรเพื่อใช้ในการ วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม และใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณต่าง ๆ อีกด้วย

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ผู้จัดการแผนกบัญชี - บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

Supervisor Accounting and financial - Hycet Engine System (Thailand) Company limited

 

ดูตำแหน่งงาน บัญชี ระดับหัวหน้า/ผู้จัดการ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานการตลาด

การที่แบรนด์หรือสินค้าจะกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างได้นั้น องค์กรจะต้องรู้จักสื่อสารคุณค่าและความเป็นมาของสินค้าออกไปตามสื่อช่องทางต่าง ๆ และกลุ่มคนที่ทำหน้าที่นั้นก็คือคนทำงานในสายการตลาด ซึ่งก็สามารถแตกสายงานย่อย ๆ ออกมาได้อีกมากมาย เช่น Brand/Product Marketing วิจัยตลาด พัฒนาธุรกิจ PR สื่อสารการตลาด และ Digital Marketing โดยคนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการในสายงานนี้จะมีหน้าที่หลัก ๆ ในการช่วยวางแผนการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Marketing Manager - บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

Trade Marketing Manager – บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด

 

ดูตำแหน่งงาน การตลาดระดับหัวหน้า/ผู้จัดการ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานบุคคล/ฝึกอบรม

บทบาทที่สำคัญของงานบุคคลและงานฝึกอบรม คือการดูแลเรื่องการรับสมัครพนักงาน การดูแลสวัสดิการและเงินเดือนของพนักงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กร รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน โดยคนที่ทำงานในตำแหน่งหัวหน้าหรือผู้จัดการนั้นจะต้องวางแผนกลยุทธ์ด้านงานทรัพยากรบุคคลในแง่ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและดูแลให้พนักงานทุกคนในองค์กรทำหน้าที่ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Talent Development Supervisor - บริษัท โพส เซฟี่ กรุ๊ป จำกัด / บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด

หัวหน้าหน่วยสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ - S&J International Enterprises Public Company Limited

 

ดูตำแหน่งงาน บุคคล/ฝึกอบรม ระดับหัวหน้า/ผู้จัดการ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

กว่าสินค้าแต่ละชิ้นจะมาถึงมือผู้บริโภค มันจะต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ มามากมาย ทั้งการวางแผนการผลิต การดูแลให้คุณภาพของสินค้าอยู่ในมาตรฐาน ซึ่งกระบวนนี้ต้องใช้คนจากหลายสายอาชีพเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่าย QC และฝ่ายรับประกันคุณภาพ โดยมีหัวหน้าหรือผู้จัดการของแต่ละฝ่ายทำหน้าที่วางแผนการทำงานต่าง ๆ และดูแลช่วยเหลือคนที่รับผิดชอบงานแต่ละส่วนให้ทำงานตามแผนงานที่วางไว้ได้

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Quality Management Factory Supervisor - Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

Production Supervisor – SMC FOOD (THAILAND) CO., LTD.

 

ดูตำแหน่งงาน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ระดับหัวหน้า/ผู้จัดการ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

หางานระดับหัวหน้า / ผู้จัดการที่น่าสนใจในองค์กรชั้นนำทั้งหมดได้ ที่นี่

 

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 
JobThai Official Group
Public group · 200,000 members
Join Group
 

tags : jobthai, jobs update, job, หางาน, งาน, คนทำงาน, สมัครงาน, หัวหน้า, งานระดับหัวหน้า, งานระดับผู้จัดการ, งานตามสายอาชีพ, งานน่าสนใจ, งานในบริษัทชั้นนำติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม