แนะนำงานตามอาชีพระดับหัวหน้าและผู้จัดการ

19/01/21   |   7.1k   |  

“ตำแหน่งระดับหัวหน้าหรือผู้จัดการ” เป็นตำแหน่งที่คนทำงานหลายคนภาคภูมิใจหากได้รับมา เพราะนั่นหมายความว่าเราได้ใช้ทักษะและความสามารถของเราเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ผู้บริหารเห็นว่าเราเหมาะสมกับตำแหน่งนี้จริง ๆ แต่นอกจากความสามารถแล้ว การที่เราจะได้ปรับตำแหน่งจากพนักงานระดับปฏิบัติการไปเป็นหัวหน้า ก็ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยว่าตำแหน่งนั้นต้องว่างเสียก่อน ซึ่งอาจใช้เวลานานและหากในที่ทำงานปัจจุบันเรายังไม่มีวี่แววจะได้เลื่อนตำแหน่ง ก็คงต้องมองหาทางเลือกใหม่ในบริษัทอื่น

 

JobThai เลยได้รวบรวมงานน่าสนใจในระดับหัวหน้า/ผู้จัดการ ในองค์กรชั้นนำ ตามสายอาชีพที่น่าสนใจมาให้เลือกแล้ว

 

งานขาย

งานขาย เป็นประเภทงานที่มีความต้องการสูงอยู่เสมอเพราะเป็นผู้ที่คอยอธิบายสินค้าและบริการให้ลูกค้าเข้าใจ ซึ่งคนที่เป็นระดับผู้จัดการต้องสามารถดูแลนักขายทุกคนในทีมได้ อีกทั้งยังต้องมีกลยุทธ์ที่สามารถแนะนำเทคนิคการขาย รวมถึงกระตุ้นให้ทีมนักขายทำเป้าได้ตามต้องการ ซึ่งคนนั้นควรมีทั้งประสบการณ์ในการขาย การวิเคราะห์ และความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ผู้จัดการฝ่ายขาย - บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด

Regional Sales Manager - บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

 

ดูตำแหน่ง งานขายระดับหัวหน้า/ผู้จัดการ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานบัญชี

หน้าที่ของงานบัญชีจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรายรับรายจ่าย ซึ่งเป็นอีกหน้าที่ที่มีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก และหากเป็นระดับหัวหน้าขึ้นไปก็อาจต้องรับผิดชอบในเรื่องของการจัดทำงบการเงินต่าง ๆ วางแผนระบบบัญชีหรือกระบวนการทำงาน รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินให้กับองค์กรเพื่อใช้ในการ วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม และใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณต่าง ๆ ด้วยอีกด้วย

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน - บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด (Zen Biotech)

หัวหน้างานบัญชี (บางนา / สาทร) - บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

 

ดูตำแหน่ง งานบัญชีระดับหัวหน้า/ผู้จัดการ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานการตลาด

งานการตลาด เป็นงานที่จะทำให้สินค้าหรือบริการขององค์กร ถูกกระจายไปตามสื่อช่องทางต่าง ๆ และกลายเป็นที่รู้จักของคนหมู่มาก ซึ่งสามารถแตกสายงานออกมาได้มากมาย เช่น Brand / Product Marketing วิจัยตลาด พัฒนาธุรกิจ PR สื่อสารการตลาด และ Digital Marketing โดยคนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการในสายนี้จะเป็นคนสำคัญที่จะคอยช่วยวางแผนการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ผู้จัดการแผนกการตลาด(Brand Manager) - Seefah Restaurant Group

PR Manager - บริษัท โพส เซฟี่ กรุ๊ป จำกัด / บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด

 

ดูตำแหน่ง งานการตลาดระดับหัวหน้า/ผู้จัดการ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานบุคคล/ฝึกอบรม

งานบุคคล/ฝึกอบรม เป็นแผนกที่มีบทบาทสำคัญตั้งแต่การรับสมัครพนักงานที่มีความสามารถ การดูแลสวัสดิการ และเงินเดือน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสามัคคี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยงานบุคคล/ฝึกอบรม ในระดับหัวหน้าหรือผู้จัดการจะมีหน้าที่ในการวางแผนหรือวางกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้แต่ละแผนกในองค์กรทำหน้าที่ได้เต็มศักยภาพเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วย

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

หัวหน้าส่วนค่าจ้างและสวัสดิการ - บริษัท คาร์ชายน์ จำกัด

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล - บริษัท ชวนันท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 

ดูตำแหน่ง งานบุคคล/ฝึกอบรมระดับหัวหน้า/ผู้จัดการ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานการเงิน-ธนาคาร

งานการเงิน-ธนาคาร นอกจากทักษะด้านการคำนวณและเรื่องตัวเลขแล้ว ต้องมีความละเอียด รอบคอบ ความรับผิดชอบ และความชำนาญในงานของตัวเองด้วย ซึ่งหัวหน้าหรือผู้จัดการด้านการเงิน–ธนาคาร ควรมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่องการเงินในแง่ต่าง ๆ เช่น วิเคราะห์ค่าเงินได้ รู้ว่าจะบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร สามารถวางแผนรายรับรายจ่าย บริหารเงินทุน นอกจากนี้ถ้ามีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีประสบการณ์ในการทำงานบริหารทีมก็จะเป็นส่วนช่วยให้ประสบผลสำเร็จกับงานได้รวดเร็ว

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Finance Manager - บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

หัวหน้าแผนกการเงิน - บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด

 

ดูตำแหน่ง งานการเงิน-ธนาคารระดับหัวหน้า/ผู้จัดการ ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

 
JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน
Public group · 42,947 members
Join Group
 

tags : jobthai, jobs update, งาน, หางาน, สมัครงาน, งานระดับหัวหน้า, งานระดับผู้จัดการ, งานน่าสนใจ, งานตามอาชีพติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม