สายงานน่าสนใจสำหรับคนที่มีทักษะในการสื่อสาร

05/10/23   |   12.4k   |  

การสื่อสาร อีกหนึ่งทักษะจำเป็นสำหรับคนทำงานที่ขาดไม่ได้ เพราะทักษะนี้สามารถใช้ได้ทั้งในการประสานงาน การขายงาน หรือการติดต่อระหว่างลูกค้าและบริษัท ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งเรื่องง่ายและเรื่องยากสำหรับคนทำงาน เพราะในแต่ละภาษา การเลือกใช้คำ น้ำเสียง หรือบริบทต่าง ๆ หากใช้ไม่ถูกต้องก็อาจทำให้ภาพรวมของรูปประโยคเปลี่ยนไปและอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้ฟังได้

 

แต่ในขณะเดียวกันคนทำงานที่สื่อสารเก่ง ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สามารถต่อยอดไปได้หลายสายงาน และในปัจจุบันก็มีหลายสายงานที่ต้องการคนที่มีความสามารถในการสื่อสารเข้ามาร่วมงาน หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและมีทักษะในการสื่อสาร JobThai ก็ได้รวบรวมสายงานน่าสนใจสำหรับคนที่มีทักษะในการสื่อสารมาให้แล้ว

งานขาย

หากพูดถึงการสื่อสาร คงไม่มีสายงานไหนจำเป็นต้องใช้ทักษะนี้ไปมากกว่างานขาย ซึ่งงานขายก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีตำแหน่งงานเปิดรับมากที่สุดเป็นอันดับแรก ๆ เพราะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร ดังนั้นคนที่จะทำงานขายจึงต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดแนะนำสินค้าหรือการโน้มน้าวใจ รวมถึงต้องเข้าใจสินค้าและบริการของบริษัทอย่างดี เพื่อตอบคำถามและจูงใจลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อสินค้าของบริษัทได้

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

พนักงานขาย Play station (SONY) - บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด (IFS)

ฝ่ายขาย - บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด

 

ดูตำแหน่ง งานขาย ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานบริการลูกค้า

หากคุณเป็นคนที่ชอบการสื่อสารและยังรักงานบริการ งานบริการลูกค้าก็เป็นอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจ โดยสายงานนี้มีหน้าที่ในการให้บริการและดูแลช่วยเหลือเมื่อลูกค้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และไว้วางใจในการใช้สินค้าหรือบริการของเราต่อไป ซึ่งงานสายนี้เป็นเหมือนตัวแทนของบริษัท จึงทำให้ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ ใจเย็น และอัธยาศัยที่ดี

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Senior Contact Center - บริษัท โรงพยาบาลฟันทองหล่อ จำกัด

Customer Contact Center - บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด

 

ดูตำแหน่ง งานบริการลูกค้า ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานประชาสัมพันธ์, PR

งานประชาสัมพันธ์ หรืองาน PR อีกหนึ่งสายงานการตลาดที่หลายองค์กรต้องมี ซึ่งมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของบริษัทไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สร้างความเข้าใจ และโน้มน้าวใจ นอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แบรนด์ ทำให้ลูกค้ามองว่าแบรนด์น่าเชื่อถือ จนมีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์และหันมาสนใจสินค้าด้วยตัวเอง

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

PR/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - 4Nologue

PR Strategic Planner - บริษัท เอ พับลิซิสท์ จำกัด

 

ดูตำแหน่ง งานประชาสัมพันธ์, PR ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานการตลาด

การตลาด เป็นอีกสายงานหนึ่งที่ต้องใช้ทักษะในการสื่อสาร เพื่อสื่อสารออกไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายผ่าน Media ต่าง ๆ ทั้ง Offline และ Online โดยในสายการตลาดแทบทุกตำแหน่งล้วนต้องมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้หันมาสนใจในสิ่งที่องค์กรอยากจะสื่อ ตามสื่อโฆษณาต่าง ๆ อย่างออนไลน์คอนเทนต์ ป้ายโฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ และอาชีพในสายงานตลาดเป็นอีกหนึ่งสายงานที่มีความจำเป็นต่อองค์กรอยู่เสมออีกด้วย

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่แบรนด์และการตลาด ข บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด

Digital Marketing ข NUUI World Company Limited

 

ดูตำแหน่ง งานการตลาด ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

งานล่าม / แปลภาษา

สำหรับคนหางานที่รักการสื่อสารและมีทักษะทางด้านภาษา ก็คงไม่มีสายงานไหนที่เหมาะสมไปกว่างานล่าม และแปลภาษา ที่ต้องคอยถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่ง ให้คนที่ใช้อีกภาษาหนึ่งเข้าใจความหมายอย่างถูกต้อง ได้รับข้อความครบถ้วน โดยการสื่อสารผ่านทั้งการพูดและการเขียน ซึ่งงานล่าม / แปลภาษา ก็เป็นอีกสายงานหนึ่งที่มีรายได้สูงและอาจได้รับโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

ล่ามภาษาจีน - TALESUN TECHNOLOGIES (THAILAND) Co., Ltd.

ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น - Kingdom THAI LEO Co., Ltd.

 

ดูตำแหน่ง งานล่าม / แปลภาษา ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานน่าสนใจทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : jobthai, jobs update, งาน, หางาน, สมัครงาน, งานขาย, งาน pr, งานการตลาด, งาน marketing, งานบริการลูกค้า, งานล่าม, งานแปลภาษาติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม