รวมงานน่าสนใจในจังหวัดทางภาคอีสาน

21/11/23   |   13.1k   |  

ภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี และเป็นภาคที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งภาคอีสานมีสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจอยู่มากมาย อย่างสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัดวาอารามที่สวยงาม และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจไม่แพ้ภาคอื่น ๆ ของประเทศ ซึ่งใครกำลังมองหางานในภาคอีสานอยู่ JobThai ก็ได้รวบรวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจและกำลังเปิดรับสมัครพนักงานมาฝาก

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา หรือ "โคราช" จังหวัดใหญ่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนดินแดนที่ราบสูง ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ มีธรรมชาติที่งดงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย โครงสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และการค้าส่งค้าปลีก โดยในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรมีสัดส่วนมากที่สุด

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

เจ้าหน้าที่ธุรการ/แคชเชียร์ - กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ThaiBev)

 

ดูงานในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

จังหวัดขอนแก่น

หากพูดถึงอีสาน อีกหนึ่งจังหวัดที่มีความน่าสนใจก็คือจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นอีกจังหวัดหนึ่งของภูมิภาค โดยขอนแก่นนั้นเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเดินทางจึงมีความสะดวกทั้งทางบกและทางอากาศ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การแพทย์ และการอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ขอนแก่นจึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความต้องการด้านแรงงานสูง และเป็นจังหวัดที่คนในพื้นที่ภาคอีสานสนใจและอยากไปทำงาน

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา - บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - ส่งเสริมเกษตร

 

ดูงานในจังหวัดขอนแก่น ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี ศูนย์กลางการค้าและคมนาคมของภูมิภาค เป็นจุดยุทธศาสตร์ในด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งรถ ราง และอากาศ โดยจังหวัดอุดรธานีมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดหนองคาย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว รวมถึงในภาคการค้าขาย และจังหวัดอุดรธานียังเป็นที่ตั้งตลาดสินค้าการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค มีสินค้าการเกษตรทั้งในประเทศและจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

ผู้จัดการศูนย์บริการ - บริษัท เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี จำกัด

ช่างยานพาหนะ - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

 

ดูงานในจังหวัดอุดรธานี ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ดภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง เป็นจังหวัดที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำนา ที่มีทั้งนาปีและนาปรัง การปลูกพืชไร่อย่าง มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมถึงการประมง โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นอยู่กับภาคการค้าส่งและการค้าปลีก ภาคการเกษตรกรรม และภาคการศึกษา

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา - บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

 

ดูงานในจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ประมาณ 16,113 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ในส่วนของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของอุบลราชธานี ภาคธุรกิจขายส่ง-ขายปลีกมีสัดส่วนมากที่สุดสูงเมื่อเทียบกับภาคส่วนอื่น ๆ สำหรับภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

ตำแหน่งงานน่าสนใจ

Sales - บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนกบัญชี - บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

 

ดูงานในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดในภาคอีสานได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : jobthai, งาน, หางาน, สมัครงาน, jobs update, งานในภาคอีสาน, งานในตะวันออกเฉียงเหนือ, งานน่าสนใจ, งานตามจังหวัดต่าง ๆ ในอีสาน, หางานอีสาน, หางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม