งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา

30/11/23   |   2.5k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการพลังงาน

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางเทคโนโลยีพลังงาน
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงาน
1. ร่วมศึกษา ค้นคว้า รวบรวม นําไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาพลังงานระดับจังหวัดและผลักดันให้บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2. ดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้สูงสุด
3. ร่วมผลักดันและนําแผนพัฒนาพลังงานระดับจังหวัด ไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายพลังงานของประเทศ
4. ร่วมศึกษา ค้นคว้า รวบรวม นําไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อถ่ายทอด เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
5. เก็บข้อมูล ศึกษาสภาพแวดล้อมและวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร เพื่อประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์สํานักงานฯ ที่สอดคล้องกับแผนบูรณาการระดับจังหวัด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ" หรือ https://ops.energy.go.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม