งานราชการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

งานราชการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา
03/06/23   |   2.9k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการพาณิชย์

จำนวน: 5 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบใด้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน การจัดทําบทวิเคราะห์ประเด็น แผนยุทธศาสตร์    และนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าทั้งภายในและต่างประเทศ และสนับสนุนการบริหารสํานักงานนโยบาย        และยุทธศาสตร์การค้าในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานการเงิน    และพัสดุ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 
2. ศึกษา วิเคราะห์ สํารวจ ตรวจสอบ รายละเอียดจําเพาะของสินค้า ราคา ภาวะสินค้า แหล่งจําหน่ายสินค้า สําหรับการจัดทําดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.      ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://tpso.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม