งานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักการทูตปฏิบัติการ

จำนวน: 50 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 19,250 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการติดตามและรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการทูตและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์และใช้ประกอบการกําหนดและดําเนินนโยบายของรัฐบาลในด้านการทูตและต่างประเทศ จัดทําข้อมูลภูมิหลัง ประเด็นการหารือ ประเด็นการประชุม จดบันทึกการสนทนา การประชุม และประสานงานสําหรับการเยือนการประชุมระหว่างประเทศ ปฏิบัติงานด้านกงสุล เช่น งานด้านสัญชาติและนิติกรณ์และการช่วยเหลือคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ เป็นต้น งานด้านพิธีการทูต เช่น การอํานวยความสะดวกด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตแก่คณะทูตานุทูต กงสุลในประเทศไทยและงานเกี่ยวกับระเบียบพิธีการทูต เป็นต้น รวมทั้งงานด้านสารนิเทศ เช่น การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออํานวยแก่การดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศไทย งานการทูตเพื่อวัฒนธรรมและการทูตเพื่อประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการด้วย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานนำเข้า/ส่งออกเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://www.mfa.go.th/th/content/สอบนักการทูต2566 หรือ https://mfa.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กระทรวงการต่างประเทศ, งานนำเข้า/ส่งออกติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม