งานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา

งานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา
07/08/23   |   8.9k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สถาปนิกปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 17,380 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับภาคีสถาปนิกหรือสูงกว่า โดยใบอนุญาตยังมีผลบังคับใช้

ลักษณะงาน
1. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกําหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมหลัก รวมทั้งการออกแบบวางผังเมืองประเภทต่างๆ และการเสนอโครงการพัฒนาเมือง
2. จัดทําแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก จัดทํางบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยของหน่วยงาน และให้ได้สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
4. ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแชมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กําหนด
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูล จัดทําคู่มือ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานสถาปนิกเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com หัวข้อ "ข้าราชการ" หรือ https://hrm.m-society.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน" หรือ https://www.m-society.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, งานสถาปนิกติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม