งานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

01/12/23   |   1.6k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 37,680 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
2. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการแรงงาน การวางแผน การกําหนดยุทธศาสตร์นโยบายต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ จัดทําแผนงาน/โครงการต่างๆ และประเมินผล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี 8 ปี สําหรับวุฒิปริญญาโท และ 6 ปี สําหรับวุฒิปริญญาเอก โดยมีหนังสือรับ
รองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ 

ลักษณะงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง ผลกระทบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสวัสดิการแรงงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องและสนองนโยบายรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม
2. เสนอแนะรูปแบบและเทคนิควิชาการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงาน มาตรฐาน ด้านสวัสดิการแรงงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://personnel.labour.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 - 7 ธันวาคม 2566 ในวันเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. - 16.30 น.) 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, งานทรัพยากรบุคคลติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม