งานราชการ กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
01/10/23   |   5.8k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานพัสดุ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ตรวจสอบยอดพัสดุ รวมทั้งแบบพิมพ์ก่อนจ่ายและบรรจุ เพื่อส่งไปยังหน่วยงานในสังกัดกรม พิจารณาตรวจสอบใบเบิกของราชการในส่วนกลาง ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับพัสดุ พร้อมทั้งการจัดทำทะเบียน จดทะเบียนและต่ออายุทะเบียนยานพาหนะ ตรวจสภาพยานพาหนะ จัดทำทะเบียนซ่อมพัสดุทั้งหมด ดำเนินการขอยกเว้นตราเครื่องหมายด้านนอกยานพาหนะที่ใช้ในราชการเฉพาะกิจด้านการปราบปราม จัดทำทะเบียนคุมยานพาหนะของกรมที่มีการขอยืมหรือส่งคืน จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะของกรม จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ ดูแลการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของอาคารกรมสรรพสามิตและบริเวณโดยรอบ จัดสถานที่จอดรถให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ ประสานงานและขอความร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานในกรมในการใช้สาธารณูปโภคต่างๆ ของกรมอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ติดต่อประสานงานกับบุคคลหน่วยงานภายในและภายนอกต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม เลขที่ 177/25 ถนนนาควิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคม โทร 043-725-346-7 ตั้งแต่วันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมสรรพสามิต, งานบัญชีติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม