งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
29/11/23   |   1.3k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายสัตวแพทย์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 23,430 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
3. มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ วิจัย ชันสูตรโรคสัตว์ และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการประมวลผลแปรผลและรวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการ
2. ดําเนินการในการจัดทําระบบคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล
3. ตรวจสอบรับรองโรงงานผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในขบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์
4. ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนงานด้านการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
5. ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานสัตวแพทย์/สัตวบาลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจาก Web site สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 http://region5.dld.go.th หัวข้อหลัก ข้อมูลประชาสัมพันธ์ หัวข้อ รับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 เลขที่ 170 หมู่ 1 ถนนห้วยแก้ว ตําบลข้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-892-457 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมปศุสัตว์, สัตวแพทย์/สัตวบาลติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม