งานราชการ กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
28/10/23   |   3.8k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน
1. ดําเนินการให้บริการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่อากาศยาน และบุคคลอื่น ที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ
2. ดําเนินการด้านการจัดหาข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของท่าอากาศยาน ผลการปฏิบัติงานที่ได้ดําเนินการ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของท่าอากาศยาน
3. จัดทํารายงาน และสถิติที่เกี่ยวข้อง
4. ช่วยอํานวยการพิธีการต่างๆ ในการจัดประชุม สัมมนา ณ ท่าอากาศยาน การใช้ห้องประชุม ห้องรับรอง อาคารสถานที่
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานขนส่งและคลังสินค้าเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์เข้ารับการสมัคร สามารถสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ภายในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมท่าอากาศยาน, งานขนส่งและคลังสินค้าติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม