งานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

งานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา
18/11/22   |   2.3k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวน: 5 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหาของผู้ใช้บริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับร่วมวินิจฉัยปัญหากับแพทย์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีสุภาวะที่ดีในด้านการรักษาพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา รวมทั้งผู้ใช้บริการที่ต้องได้รับการพิสูจน์ทราบด้วยนิติวิทยาศาสตร์
3. บันทึก รวบรวม คิดและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ให้มีสุขภาวะที่ดี มีพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นไปตามมาตรฐานงานวิชาชีพในการให้การบริการพยาบาล
4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพผู้ใช้บริการ และพัฒนาความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพที่ดี
5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งพนักงานฝ่ายบุคคลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตั้งแต่วันที่ 7 - 25 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-2651 6671 และทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมกิจการเด็กและเยาวชน, พยาบาลติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม