บทความเทิดพระเกียรติที่สร้างแรงบันดาลใจ และให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต

บทความเทิดพระเกียรติที่สร้างแรงบันดาลใจ และให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต
05/12/16   |   33.7k   |  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และทรงเข้าพิธีพระบรมราชาภิเษกในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลากหลายด้าน ซึ่งเกิดจากความวิริยะอุตสาหะส่วนพระองค์ที่มีพระราชประสงค์ให้คนในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงนำความรู้ต่างๆ ที่ได้ทรงศึกษา ทดลอง ทดสอบด้วยตัวพระองค์เองมาใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาประเทศในหลากหลายโครงการ โดยตลอดระยะเวลา 70 ปี บนแผ่นดินไทยในรัชสมัยของพระองค์ พระองค์ทรงมีพระราชดำริพัฒนาโครงการต่างๆ มากกว่า 4,000 โครงการ แผ่ไพศาลความสุขไปทั่วทั้งประเทศไทย
 

JobThai ได้รวบรวมเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเป็นแบบอย่างให้กับปวงชนชาวไทยในด้านต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ และให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต  

 

บทความเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทำงานในสายอาชีพต่างๆ 

 

บทความเทิดพระเกียรติ เที่ยวตามรอยที่พ่อสร้าง 

tags : บทความเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9, แรงบันดาลใจ, กษัตริย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม