งานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

24/01/23   |   1.9k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 30 มกราคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมี หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ช่วยวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างแร่ โลหะ โลหะผสม การตรวจสอบสภาพตัวอย่างก่อนการทดสอบ การลงทะเบียนตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบ การจัดทำรายงานผลการทดสอบ การจัดเก็บตัวอย่างที่ทำการทดสอบแล้วอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดเก็บ เบิกจ่าย ตรวจสอบวัสดุวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานวิทยาศาสตร์, งานวิศวกรเหมืองแร่/ปิโตรเลียมเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักจัดการงานทั่วไป

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการ โดยการจัดการงานต่างๆ เช่น การกลั่นกรองงาน ร่าง โต้ตอบหนังสือ และเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียง รายงานการประชุม ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นักวิชาการอุตสาหกรรม

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับการรวบรวม สรุปข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมแร่ การดำเนินการขอสิทธิสำรวจและทำเหมืองแร่ คำขอใบอนุญาตแต่งแร่ และคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโม่ บด และย่อยหิน ในระดับที่ยากถึงค่อนข้างยาก ซึ่งต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมีคู่มือ แนวทางปฏิบัติ คำสั่งในบางกรณี และอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบของหัวหน้ากลุ่ม รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานวิศวกรอุตสาหการ/โรงงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-30 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, งานวิทยาศาสตร์, งานวิศวกรเหมืองแร่/ปิโตรเลียม, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน, งานวิศวกรอุตสาหการ/โรงงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม