งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา
22/01/23   |   8.9k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 27 มกราคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการธนาคาร และสาขาวิชาการตลาด
2. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และวิเคราะห์แผนงานงบประมาณ
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น Microsoft office, Internet, SPSS หรือ Microsoft Project
4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

ลักษณะงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และการกําหนดเป้าหมายตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และผลผลิต 
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ และด้านแผนงาน
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อมูลในการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์
4. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ
5. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานนักวิจัย/วิเคราะห์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของกองแผนงาน https://planning.dld.go.th หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์/การรับสมัครงาน" ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 27 มกราคม พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมปศุสัตว์, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม