งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1. ศึกษา หลักเกณฑ์ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ คําสั่ง/ประกาศกระทรวง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานการตรวจราชการพื้นที่   
2. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอผู้บริหารในการกําหนดแผนการตรวจราชการประจําปี และจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ และคําสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. วางแผนและประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ ร่วมออกตรวจราชการและติดตามการดําเนินงานในพื้นที่
4. การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานนักวิจัย/วิเคราะห์(เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตปิดทําการเวลา 24.00 น. ที่เว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน” หัวข้อ “สมัครสอบ”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, งานนักวิจัย/วิเคราะห์(เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม